Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Information om leverantör

Hitachi Energy swebbplats tillhandahålls av Hitachi Energy Ltd., ett företag som är organiserat enligt lagarna i Schweiz.

Hitachi Energy Ltd. är registrerat i handelsregistret i Zürich, Schweiz, med organisationsnummer CHE-339.599.331.

VD: Claudio Facchin
Adress: Brown-Boveri Strasse 5 8050 Zürich, Schweiz 

För frågor till Hitachi Energy Ltd, gå till  kontaktkatalogsidan där du kan skicka en webbförfrågan till respektive Hitachi Energy-kontakt.

Användarvillkor

1. Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplats godkänner du följande villkor. Du har endast rätt att använda webbplatsen och dess tjänster om du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och dessa villkor.

2. Upphovsrätt

Tillstånd att använda, kopiera och distribuera dokumentationen som publicerats av Hitachi Energy  Group på denna webbserver beviljas härmed under förutsättning att varje kopia innehåller detta upphovsrättsmeddelande i sin helhet och att ingen del av dokumentationen används för kommersiella ändamål utan begränsas till användning för informationsändamål inom en organisation.

3. Noggrannhet för den information som tillhandahålls

All information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan någon representation eller garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. All Hitachi Energy-dokumentation kan omfatta tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar och tillägg kan göras av Hitachi Energy från tid till annan till all information som finns häri.

4. Användarinskickad information

Vissa delar av webbplatsen innehåller information som lämnats av besökare på webbplatsen. Exempel är diskussionsforum och kommentarer på blogginlägg.

4.1 Hitachi Energys ansvar för användarinskickad information

Webbplatsen fungerar som en passiv kanal för onlinedistribution av användarinskickad information. Hitachi Energy kommer inte att screena information i förväg och ansvarar inte för screening eller övervakning av publicerat material. Den användarinlämnade informationen återspeglar inte Hitachi Energys åsikter och Hitachi Energy har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller granska någon användarinlämnad information. Hitachi Energy åtar sig inget ansvar som härrör från den användarinlämnade informationen.

Vi kan lagra och behandla information som skickas in av användare på vår webbplats i alla länder där Hitachi Energy eller våra värdleverantörer har anläggningar. Genom att använda våra tjänster samtycker du till överföring av information som du skickar in bland dessa anläggningar, inklusive de som finns utanför ditt land.

4.2 Lämpligt uppförande vid inlämning av information

Information som lämnas av dig måste vara korrekt och undvika språk och innehåll som kan betraktas som olämpligt av andra användare. All information som anges måste överensstämma med lokala lagar.

Du är ansvarig för ditt eget beteende och kommunikation och för eventuella konsekvenser därav. Du samtycker till att endast använda webbplatsen för att skicka och ta emot meddelanden och material som är lagliga, korrekta och relaterade till sammanhanget.

Till exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder webbplatsen kommer du inte att:

(a) förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras juridiska rättigheter (t.ex. rätt till integritet och publicitet)

(b) ladda upp, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra olämpligt, ärekränkande, obscent eller olagligt innehåll;

(c) ladda upp, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som gör intrång i patent, varumärke, upphovsrätt, affärshemlighet eller annan äganderätt för någon part, såvida du inte är ägare till rättigheterna eller har tillstånd från ägaren eller annan rättslig motivering att använda sådant innehåll;

(d) ladda upp, publicera eller på annat sätt tillgängliggöra något annat innehåll, meddelande eller kommunikation som är förbjuden enligt tillämplig lag, villkoren eller andra tillämpliga policyer eller riktlinjer;

(e) ladda ner någon fil som lagts upp av någon annan som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på ett sådant sätt;

(f) utge sig för att vara en annan person eller enhet, eller förfalska eller radera några upphovsmannaattribut eller äganderättsskyddade beteckningar eller etiketter med ursprung eller källa till innehåll, programvara eller annat material;

(g) främja eller tillhandahålla information om olagliga aktiviteter;

(h) främja fysisk skada mot någon grupp eller individ; eller

(i) överföra virus, maskar, defekter, trojanska hästar eller föremål av destruktiv natur.

4.3 Information som skickats in av missbrukare

Alla användare kan rapportera felaktig, vilseledande eller kränkande information eller innehåll som inte överensstämmer med dessa villkor genom att kontakta systemadministratörerna via länken som tillhandahålls.

Hitachi Energy förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra användarinskickad information som bryter mot dessa villkor utan ansvar gentemot användaren. Hitachi Energy förbehåller sig rätten att utvisa användare och förhindra deras ytterligare åtkomst till tjänsten för brott mot villkoren eller lagen.

4.4 Dina rättigheter

Hitachi Energy hävdar att de inte äger eller kontrollerar något innehåll som du skickar in. Du eller en tredje parts licensgivare, i förekommande fall, behåller alla patent, varumärken och upphovsrätter till all information du skickar in och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Genom att skicka in information beviljar du Hitachi Energy en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens att reproducera, anpassa och publicera informationen i syfte att visa och distribuera den. Denna licens upphör när sådan information raderas från webbplatsen.

5. Integritet

Hitachi Energy anser att integritet är en viktig fråga, så vi bygger och driver våra webbtjänster med hänsyn till integritetsskyddet. Se vår integritetspolicy för mer information

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka din förfrågan så kontaktar vi dig