Välj din region och ditt språk

OK

Meny

mountains with clouds and sunrise reflecting sustainable future

EconiQ™

Miljöportfölj för en koldioxidneutral framtid

EconiQ är Hitachi Energys miljöeffektiva portfölj för hållbarhet där produkter, tjänster och lösningar har visat sig ge enastående miljöresultat. EconiQ-portföljen är inriktad på ekologiskt hållbar konstruktion för att ge överlägsna miljöresultat jämfört med konventionella lösningar.

Vad är EconiQ?

Ekoeffektiv portfölj för att minska miljöpåverkan och öka energieffektiviteten, samtidigt som teknikinvesteringar framtidssäkras.

EonciQ-produkter, överlägsna miljöprestanda jämfört med jämförbara konvetionella produkter
EconiQ Services omvandlar befintlig och framtida infrastruktur för att minska miljöpåverkan
EconiQ Solutions är en kombination av produkter och tjänster som resulterar i en total överlägsen miljöprestanda
Vår EconiQ-resa börjar idag!

Ekoportfölj för att minska miljöpåverkan, öka energieffektiviteten och framtidssäkra teknikinvesteringar.
Bidrar till hållbar utveckling av industri och samhälle.

Våra erbjudanden

man walking over rocks depicting econiq in action

EconiQ™ högspänningsportfölj

Banbrytande SF6-fri teknik

EconiQ™-transformatorer

Samarbete för en hållbar energiframtid

EconiQ™-konsultation

Att tillgodose unika behov av miljöprestanda

EconiQ™-implementering

Bygga in hållbarhetspraxis i de dagliga affärsrutiner

Hitachi Energy stärker sitt engagemang för en koldioxidneutral energiframtid genom EconiQ. Med över 250 års kombinerat teknikledarskap har vi konsekvent investerat för att möta den växande efterfrågan på miljöeffektiva lösningar.

Tillsammans med kunder och partners påskyndar Hitachi Energy energiomställningen. Vi fortsätter att leda innovation för att minska miljöpåverkan från våra produktlösningar och vi stöder strävan mot koldioxidneutralitet.