Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Our commitment to Human Rights

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter

Hållbarhet 2030 är vår strategiska hållbarhetsplan. Baserat på fyra pelare: Vår strategi för planet, människor, fred och partnerskap bygger på FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG), där varje pelare har motsvarande mål som driver vår verksamhet att bidra till socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde.

För att främja en hållbar energiframtid anser vi att vi måste sätta människor i centrum för det vi gör. Hitachi Energy har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter längs vår värdekedja och detta återspeglas i våra uppförandekoder och policyer. 

Våra framträdande frågor om mänskliga rättigheter

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP:er) definierar framträdande människorättsfrågor som ”de mänskliga rättigheter som kan leda till de allvarligaste negativa effekterna på grund av ett företags verksamhet eller affärsrelationer”.

För att säkerställa att framträdande risker för mänskliga rättigheter förstås och hanteras inom Hitachi Energy kartlade vi befintliga processer och verktyg som stöder begränsningen av dessa risker. Vi har identifierat förbättringsområden och vi arbetar för närvarande med åtgärdsplaner i samarbete med olika interna funktioner som juridik och integritet, HR, leveranskedja eller riskhantering – för att övervaka och minimera dessa risker. Vi planerar att regelbundet kommunicera och rapportera våra framsteg i dessa handlingsplaner.

Genom att identifiera våra framträdande människorättsfrågor kan vi lättare prioritera hur vi hanterar påverkan på mänskliga rättigheter i vår verksamhet och i vår utökade värdekedja. Efter en omfattande process med omfattande samråd inom och utanför vår verksamhet, har vi identifierat följande viktiga frågor:

Industrial Engineer in Hard Hat Wearing Safety Jacket Uses Touchscreen Tablet Computer. He Works at the Heavy Industry Manufacturing Factory.

Leveranskedja

• Hälsa, säkerhet och integritet
• Barnarbete
• Modernt slaveri
• Tvångsarbete

Egen verksamhet

• Hälsa, säkerhet och integritet
• Arbetsförhållanden
• Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
• Levnadsförhållanden i projekt
• Diskriminering och trakasserier

Kundrelaterad verksamhet

• Hälsa, säkerhet och integritet
• Barnarbete
• Modernt slaveri
• Natur och kulturella effekter
• Befolkningsförskjutning
• Ockuperade områden
• Tvångsarbete