Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energy 2030-plan

Elektricitet kommer att vara ryggraden i vår framtid för hållbar energi och vår viktigaste roll är att se till att vi har ett modernt energisystem fram till 2030.

År 2030 kommer vårt energisystem att behöva utvecklas

4x mer

Förnybar kapacitet måste växa fyra gånger mer än dess storlek idag

18x

Försäljningen av elbilar förväntas öka med 18 gånger dagens nivån 

20%

Inom industrin måste utsläppen minska med 20 % till 2030 och med 90 % till 2050

Allt börjar med frön för förändring

För att leverera en hållbar energiframtid för alla måste vi sträva efter tre imperativ

1. STÄRKA

kraftsystemet för att göra det mer tillförlitligt och säkert

Verkligt resultat

Bekämpar bränder med innovation i Australien 

I Victoria, Australien, spelade Hitachi Energy en viktig roll för att bygga ett klimattåligt och pålitligt nät, som effektivt minskar riskerna för skogsbränder i området.  Spark Prevention Unit är en innovativ teknik som förhindrar gnistor eller ljusbågar från ventilavledare vilket förhindrar att bränder bryter ut. Victorias robusta elnät går längre än att förhindra bränder, det skyddar samhällen, djurliv och miljö.

Verklig innovation

Växtlighetshanterare

Allmännyttiga företag förstår vikten av hantering av växtlighet för nättillförlitlighet och långsiktig motståndskraft – men det är en dyr, komplex och tråkig process. Utan rätt data kan du inte planera, utan planering kan du inte prioritera, utan att prioritera går kritiska problem olösta och ett riskträd tar ner en del av ditt nät. Var proaktiv med förebyggande åtgärder.

60% förbättring

HVM förbättrar planeringen av växtlighetshantering och fältproduktivitet med upp till 60 %

Verkligt samarbete

Hitachi Energy och Schneider Electric samarbetar för att påskynda energiomställningen

Hitachi Energy, en marknads- och teknikledare inom lösningar för överföring, distribution och elnätsautomation, och Schneider Electric, ledande inom digital omvandling av energihantering och automation, meddelade idag att de har ingått ett samarbete för att ge större kundvärde och påskynda energiomställningen.

 Hitachi Energy Case Studies

Fallstudier

Tillsammans med våra kunder och partner skapar vi globala och lokala lösningar för att gynna samhället

2. EXPANDERA

kraftsystemets räckvidd och skalbarhet

Verkligt resultat

Hitachi Energy stödjer LKAB:s vision om att skapa framtidens hållbara gruva

Hitachi Energys experter har samarbetat med den internationella högteknologiska gruv- och mineralgruppen Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) för att utarbeta en gemensam vision för att skapa nästa generations hållbara gruvor. Arbetet med att omvandla LKAB:s kraftsystem till att bli mer tillgängligt, effektivt och flexibelt är en av de största industriinvesteringarna i Sveriges historia. 

Verklig innovation

IdentiQ™

Banbrytande lösningar som bygger på den unika domänexpertisen hos teknik- och marknadsledande inom elnät som integreras med Hitachis Lumada-plattform.

Verkligt samarbete

Industriellt säkerhetscenter

Världens första helt integrerade säkerhetstjänst för energisektorn. 

Det industriella säkerhetscentret kombinerar expertis och kunnande i realtid dygnet runt sju dagar i veckan från tre center för säkerhetsoperationer i världsklass som drivs av Hitachi Energy, Telekom Security och Securitas. Det industriella säkerhetscentret gör det möjligt för kritisk infrastruktur att ta itu med sina säkerhetsutmaningar samtidigt som de förbättrar sin efterlevnad av regler som ändras.

Verklig påverkan

Hållbarhet 2030

Vår plan och våra mål

3. UTVECKLA

kraftsystemet för att göra det mer hållbart och motståndskraftigt

Verkligt resultat

Livskvalitet för framtidens städer

I Nantes, Frankrike, hjälper Hitachi Energys unika blixtladdningsteknik, Grid-eMotion-Flash, staden att övergå till hållbar mobilitet. Med Grid-eMotion Flash kan bussoperatören Semitan ladda sina e-bussar på några sekunder vid passagerarhållplatser. Dessutom ökar batteriernas minskade storlek passagerarkapaciteten. Tack vare denna lösning får passagerarna nu en renare, tystare och smidigare resa.

Verklig innovation

EconiQ™

Miljöportfölj för en koldioxidneutral framtid

EconiQ™ är Hitachi Energys miljöeffektiva portfölj för hållbarhet där produkter, tjänster och lösningar har visat sig ge exceptionella miljöresultat. EconiQ-portföljen är inriktad på ekologiskt hållbar konstruktion för att ge överlägsna miljöresultat jämfört med konventionella lösningar.

Verkligt samarbete

Offshore-nät: Energiomställningens nästa gräns

EU:s Nordsjöländer lovade nyligen att bygga mer än hälften av blockets nödvändiga havsbaserade vindkraftskapacitet till 2050 för att nå EU:s klimatneutralitet. Kärnan i ambitionen att göra Nordsjön till ett kraftverk för grön energi ligger i idén att länderna gemensamt kommer att skörda vattnets vindresurser och gemensamt skörda fördelarna med denna sammanlänkade rena elrevolution. Men ett sådant komplext nätverk är ännu inte utformat och byggt, vilket väcker frågor om hur ett nätformat offshorenät faktiskt kan implementeras ur teknisk och ekonomisk synvinkel.