Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Young maintenance engineer team working in wind turbine farm at sunset

Sommarjobba hos oss

Ansökan är nu stängd

Hitachi ABB Power Grids career diversity and inclusion

Att sommarjobba hos oss

Att sommarjobba hos oss är en unik möjlighet för dig som student att få erfarenhet, inblick och personlig utveckling hos ett globalt teknikföretag. Vi erbjuder sommarjobb i hela verksamheten; inom allt från produktion till logistik, konstruktion till administration. För att ha möjlighet att ansöka måste du vara aktivt registrerad på ett gymnasium eller högskola/universitet.

Sommarjobbsperioden sträcker sig mellan 1 juni och 30 september, och du kan högst välja två platser som du vill arbeta på. De flesta sommarjobb finns i produktions- och administrationsområdet i Västerås och Ludvika.

Ansökan är nu stängd.


Summer jobs in Sweden

The application is now closed

Hitachi ABB Power Grids career diversity and inclusion

To work with us in the summer

Every summer, our company offers summer jobs throughout its operations: in everything from production to logistics, construction to administration.This is a unique opportunity for you as a student to gain experience, insight and personal development at a global technology company. To be able to apply for our summer jobs, you must be actively registered at a high school or college / university.

The summer job period runs from 1 June to 30 September. In the application, you can select a maximum of two places that you want to work on. Please note that you must arrange all accommodation yourself. Most summer jobs are in the production and administration area of Västerås and Ludvika.

The application is now closed.