Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Partner

Föredragen partner

Hitachi Energy har ett långt arv av starka, varaktiga och värdeskapande partnerskap. Vi tror att de mest effektiva lösningarna bara kommer ur samarbete och gemensamt skapande med människorna närmast utmaningarna – våra kunder.

Vår globalt förbundna arbetsstyrka med experter i världsklass brinner för att samarbeta med kunder, lösa de svåra utmaningar som kraftbolagen, industrin och transport- och infrastruktursektorn står inför liksom de samhällen de betjänar.

Våra kunders behov driver allt vi gör. Baserat på vår säkerhet, integritet och kvalitet, som alla är en del av vårt kompromisslösa DNA, och på kundernas behov av omvandling och affärspåverkan, förlitar sig kunderna på våra system och tjänster för att leverera.

Vår partnerskapsanda sträcker sig till vår bransch – vi har ledande digitala system, plattformar och tjänster, utformade för att vara öppna, tillverkaroberoende och passa in i våra kunders befintliga tillgångsbas, vilket möjliggör ett starkare, smartare och grönare nät.

Sök partner

Letar du efter var du kan köpa?

Hur kan du samarbeta med oss?

Oavsett om du vill bli vår partner eller skaffa en lösning genom ett partneravtal så värdesätter vi ditt företag och ser fram emot att höra från dig. Vi stödjer en rad olika samarbetsplaner för att driva gemensam framgång.

Teknik, upphandling och konstruktion (Engineering, Procurement and Construction, EPC)

Hitachi Energy – den strategiska partnern för dina EPC-projekt

När företag runt om i världen ställs inför de enorma utmaningarna med att navigera i energiomställningen, återhämta sig från COVID-19-pandemin och kartlägga en digital framtid, kommer teknik, Inköps- och byggföretag (EPC) att förlita sig mer än någonsin på partner som förstår dessa utmaningar i samband med stora globala projekt. EPC-företag utnyttjar Hitachi Energys omfattande globala erfarenhet av elkraftstillämpningar, teknik och processer, för att begränsa projektrisken och för att kunna ge kunderna elkraftlösningar i världsklass. Hitachi Energys globala fabriksnätverk erbjuder oöverträffad flexibilitet när det gäller leveransalternativ, uppfyller lokala koder och standarder och specifika preferenser för slutkunder. Vi tillhandahåller unika projektlösningar som containeriserade transformatorstationer som förenklar transport och minimerar arbetet på plats. Oavsett om du behöver elektriska produkter, paketerade produktuppsättningar med eller utan teknik eller en gemensam verksamhet samarbetar Hitachi Energy med EPC:er och entreprenörer för bättre kundlösningar.

Systemintegratörer
En viktig faktor för systemintegratörerna är att påskynda digitaliseringsprocessen för att öka effektiviteten och förbättra hållbarhetsegenskaperna. Ökningen av förnybar energi och energilagring innebär nya tekniska utmaningar inom energisektorn, medan elektrifieringen av andra industrisektorer ökar slutanvändarnas behov av expertpartnerskap inom relevant teknik. Systemintegratörer, automatisering av fördelningsstationer och elintegratörer är viktiga partner för Hitachi Energy. Vi har formella systemintegratörsprogram för några av våra digitala lösningar och partnerskap för specifika projekt. Vår kompletta produktportfölj reducerar gränssnitten och möjliggör optimerade och kortare leveransscheman mot slutkunder. Hitachi Energy har också avtal med lokala eller regionala företag som har beviljats rätten att tillhandahålla konsulttjänster i samband med våra programvarulösningar för företag. Våra globala leverans- och tekniklösningar kompletterar våra integratörer, vår bransch- och applikationsexpertis för att tillhandahålla kompletta lösningar för att möta slutanvändarnas projekt.   
Distributörer

Våra distributörers smidighet, kommersiella styrka, vertikala marknadsräckvidd och branschexpertis i kombination med Hitachi Energys ledande produkter – var som helst i världen!

Energimarknaden är dynamisk. Det finns ett ökande tryck på både ledtider och bärkostnader. Kunder vill ha tillgång precis i tid. Hitachi Energy använder distributörer för att ge en större dimension till vår förmåga att vara lokala. Våra distributörers förmåga att vara lokala och omedelbart tillgängliga är en viktig del av Hitachi Energys servicenivåer. Våra distributörer har integrerade leveransprogram eller lager och reservdelar som minskar slutanvändarnas logistikkostnader. Vi samarbetar med distributörer där slutanvändare kan ha behov som mångfald, lokalt hanterat lager eller lokalt innehåll. Många av våra distributörer uppfyller kraven på utbudsmångfald. Oavsett om det är kvinnoägt, veteranägt, småföretag eller ett missgynnat företag så kan en distributörspartner tillföra stort värde samtidigt som de uppfyller dessa krav för våra kunder. Vårt distributörsprogram möjliggör specialiserade distributörer som får den högsta nivån av produkt- och applikationsutbildning, vilket innebär att vi har lokal expertis nära våra slutkunder. 

Tillverkare av originalutrustning (Original Equipment Manufacturers, OEM)
Slutanvändare förlitar sig på tillverkare av originalutrustning för att tillhandahålla specialiserade applikationer och fokuserade lösningar. Dessa tillverkare av originalutrustning behöver starka globala partner för att stödja dem under hela livscykeln för sina produkter: från tidig produktutveckling och prototyptestning till tillverkning av projektspecifika konstruktioner, serieleverans och pågående hantering. Hitachi Energy samarbetar med tillverkare av originalutrustning för att tillhandahålla unika och toppmoderna lösningar för sina kunder. Styrkan i vårt varumärke, våra globala och lokala tekniska experter, banbrytande teknik och globala fotavtryck kommer att vara en del av din framgång.