Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Electrification in Metals Industries

Metaller

Metallindustrin är en av de mest energiintensiva av alla tunga industrier eftersom energi förbrukas i alla stadier inom metallproduktionen.

I takt med att världen går mot mer hållbara och smartare lösningar kommer vår breda portfölj att säkerställa att du förblir ansluten till elnätet utan störningar, samtidigt som den har en positiv inverkan på arbetstagarnas säkerhet, produktivitet och övergripande effektivitet.

Utmaningar i ett föränderligt energilandskap

Det finns ett växande antal utmaningar i varje produktionspunkt i leveranskedjan, från arbetarsäkerhet, minskning av CO2, energiomställningen i kraftverk till att minska kostnaderna för OPEX och CAPEX.

Arbetarens säkerhet

Säkerställande av den dagliga produktionskontinuiteten, bemanning och personalhantering, produktionstillgänglighet, materialförsörjningslogistik, förutsägelse och hantering av elavbrott samt tillhandahållande av support dygnet runt till kunder.

ROI på investeringar i tillgångar

Övervaka och hantera energiförbrukningen och främja hållbara och effektiva metoder med insikt som samlats in genom ett energihanteringssystem (EMS).

Smarta energilösningar, verklig affärsinformation

Innovativa tekniker och lösningar behövs för att hantera åldrande infrastrukturer, hantera stigande energikostnader, främja arbetstagarnas säkerhet och öka effektiviteten.

Våra digitaliseringslösningar för metallindustrin möjliggör anpassning och automatisering av både leverans- och lagerlogistik. Digitalisering från början till slut kopplar samman marknadsdata, optimerar kostnader och ökar lönsamheten för att möjliggöra hållbar, säker och effektiv metallproduktion i alla steg.

Genom att integrera data och analyser arbetar du inte bara för att förbättra driftseffektiviteten och minska kostnaderna, utan genom att integrera och automatisera dina olika system kan du dra nytta av en mycket effektivare och mer lönsam verksamhet.

Förbättrad driftseffektivitet

Minskad energianvändning per kiloton producerad metall

Minskad total energikostnad

Säkerställa produktion av högsta kvalitet

HVDC identiQ

Stöd driftunderhåll med digital tvillingteknik.

Utrusta medarbetarna med insyn och åtkomst på distans för att se till att verksamheten fortsätter att fungera så kostnadseffektivt som möjligt.

Kundcase

Kundcase

Letar du efter en hållbar energiframtid för din metallindustri?

Att minska vårt beroende av fossila bränslen, elektrifiera processer och integrera förnybar energi i kraftmixen kommer att bidra till att minska CO2.