Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Våra medarbetare och vår kultur

Hitachi Energy's people and culture

Vår banbrytande anda och innovationskultur


Vår innovationskultur har definierats av vårt långa och rika arv av banbrytande teknik som pågått i över ett sekel. Vår pionjäranda lever vidare och förblir stark än idag. Vi tänjer på gränserna, vi slår rekord och vi ger aldrig upp. Vårt arbete utvecklas ständigt för att möta utmaningarna i hur vi lever idag och vi är mycket stolta över vad vi uppnår tillsammans. 

Vår kultur fortsätter att vara organiskt formad av våra 40 000 begåvade experter som tillsammans med kunder, partner, den akademiska världen och andra forskningsorgan är banbrytande och är med vid skapandet av nästa generations hållbara lösningar. Tillsammans arbetar och tänker vi globalt för att tillhandahålla tekniska lösningar som omfattar städer, länder och kontinenter. Vi driver världens största vindkraftparker, tar energi till masstransportsystem och skyddar våra största städer från strömavbrott. Sådan målmedveten innovation driver vår passion och driver oss framåt.

Öppet samarbete och kundfokus är viktiga dimensioner i vår Hitachi Energy-kultur. Oavsett var i världen våra experter befinner sig så utvecklas de genom att ”samarbeta” för att tillsammans skapa effektiva lösningar som ger våra kunder framgångar och skapar samhälleliga framsteg. Samarbetet är införlivat i våra beteendenormer och värderingar och gör det möjligt för oss att sammanföra de bästa expertteamen för att tänka ut, utveckla, designa, testa, leda och leverera lösningar som löser kundernas behov och skapar ännu mer värde – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Integrerat med vår affärsstrategi är mångfald, rättvisa och inkludering. Som ett modernt och progressivt företag tror vi att de bästa idéerna kan komma från vem som helst, var som helst – och alla kan göra skillnad. Denna tro och utsikt vårdas av vår ledarskapsfilosofi. Vi arbetar nära våra ledare för att utveckla och förstärka rätt ledarskapsbeteenden. Vi utforskar ämnen som omedvetna fördomar och utrustar våra ledare med de färdigheter och det stöd som krävs för att ge sina team energi att göra sitt bästa.

Möt våra medarbetare

Mer om medarbetare och kultur