Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Digital Solutions for Mining & Minerals

Gruvdrift och mineraler

Digitala lösningar för smart gruvdrift

Gruvföretag står inför en rad olika utmaningar. Att maximera avkastningen när det gäller sjunkande kvaliteter, avlägsna och tekniskt utmanande malmorgan, ökad känslighet för miljöpåverkan och CO2-utsläpp samt oöverträffad kostnadsvolatilitet och tillsyn kräver mer sofistikering i de energilösningar och system som används för att hålla verksamheten igång och för att den ska fungera smidigt.

Optimera varje aspekt av värdekedjan inom gruvdrift

Skapa värde med smarta gruvoperationer

Ta reda på hur gruvoperatörer kan bygga grönare, säkrare, effektivare och mer lönsamma verksamheter

Part of categoryBlog Post
07-12-2022 | 7 min read

Vilka är de första stegen mot hållbar gruvdrift?

Gruvoperatörer känner av trycket att uppfylla hållbarhetsmålen och anamma ny digital teknik. Men vilka är de första stegen de kan ta för att övervinna dessa utmaningar?

Att köra mot Ett Hitachi för gruvdrift

En familj av innovativa produkter och lösningar som ger fördelar vid varje punkt i värdekedjan vid gruvdrift

Solving your mining operations and electrification challenges

As a leader in driving the mining industry's energy revolution, our technologies enable efficient, cleaner electrification in the most reliable and responsible ways. Our solutions help ensure that your power infrastructure is “always-on,” critical operations run smoothly, your workers operate safely and efficiently, and assets run at their peak.

shutterstock_1459390565

Hållbar elektrifiering

Tillförlitliga energisystem för en hållbar gruvframtid.

Collahuasi, Chile. Copper mine with system 800xA

Digital verksamhet

Digital teknik för förbättrade gruvprocesser och ökad produktivitet.

Ansluten personalstyrka

Lösningar för tillgångar och arbetskraft för ökad gruvsäkerhet och effektivitet.

Framgång med HItachi Energy