Välj din region och ditt språk

OK

Meny

successful electrical engineers taking machine readings in substation

Bedöm och säkra

Förvandla information till användbara insikter

För att kunna göra rätt investeringar behöver elnätsoperatörer, kraftbolag och branschledare insyn i aktuella tillgångars hälsa och driftsprestanda. Övervakning kan hålla allt i drift med maximal effektivitet såväl som varna operatörer för problem som kan leda till oplanerade avbrott.

Heltäckande tillgångsförvaltning kan också hjälpa organisationer att fastställa vad de ska göra med tillgångar som når slutet av deras livslängd. Ibland kräver modernisering av elnätet utbyte av en tillgång som blir föråldrad eller slutar fungera mot modernare utrustning, men ofta kan tillgångens livslängd förlängas och kapitalutgifter minskas med reparations- eller renoveringstjänster.

I syfte att komplettera vårt utbud av programvarulösningar erbjuder vi integrerade tjänster som är utformade för att maximera prestanda och minimera kostnader för våra kunder. Med allt från regional support till global rådgivning och utbildning till hanterade tjänster erbjuder Hitachi Energy en stor mängd bransch- och domänexpertis, praktiska erfarenheter och beprövade relationer för att säkerställa era framgångar. I tillägg till detta kan Power Consulting-studier identifiera förbättringsmöjligheter och hjälpa till att upprätta en implementeringsplan som behandlar viktiga målsättningar.

Vi tillämpar ett holistiskt tillvägagångssätt för utveckling och integrering av lösningar. Hela vägen från planering till implementering och hantering av fortlöpande verksamhet tillhandahåller våra globala konsulttjänster djup funktionell och teknisk kunskap för bättre verksamhetsresultat. Customer Experience tillhandahåller kontinuerlig funktionell och teknisk support och hjälper till att hålla era Hitachi Energy-lösningar i drift med maximal effektivitet.