Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Skapa värde längs leveranskedjan

Hantering av leveranskedjan möjliggör affärsframgång. Tillsammans med våra leverantörer och partner skapar vi innovativa lösningar i hela värdekedjan för att planera, bygga, driva och upprätthålla mer motståndskraftiga, flexibla, säkra och hållbara nät. Påskyndar övergången mot en framtid med koldioxidneutral energi.

Resurser för leverantörer

Fakturering, SAP Ariba, ASN-meddelande

Vägledning och utbildningar

Intresseregister för leverantörer

Registrera ditt intresse för att arbeta tillsammans med oss

Övriga leverantörskrav

Övriga leverantörskrav