Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Power Supply Chain Management

Hållbarhet för leverantörer

Hitachi Energy - Att främja en hållbar energiframtid för alla

Vi utvecklar världens energisystem så att det blir mer hållbart, flexibelt och säkert. Som den ledande aktören inom banbrytande teknik samarbetar vi med kunder och partner för att möjliggöra en framtid med hållbar energi – för dagens generationer och de kommande.

I vår hållbarhetsstrategi för leverantörer fokuserar vi på tre nyckelområden

Produkterna och råvarorna vi köper

Vi arbetar för ansvarsfulla inköp

Våra leverantörer och de övergripande efterlevnadskriterierna för att bedriva etisk verksamhet med oss

Vår uppförandekod för leverantörer beskriver alla efterlevnadsområden

Våra anläggningar och transportprocesser, blir koldioxidneutrala i vår egen verksamhet

Hitachi Energy har nått sitt mål att använda 100 % fossilfri el i sina egna verksamheter
field of solar panels for sustainable energy

Upptäck hållbarhet 2030

Vi har gjort hållbarhet till hjärtat av vårt syfte och gått ut med löftet att bidra till en hållbar energiframtid för alla.

Hållbarhet 2030 är vår nya strategiska plan för hållbarhet, som sammanfattar våra viktigaste åtaganden för att agera och driva verksamheten på ett hållbart sätt.

Genom Hållbarhet 2030 arbetar vi med fyra viktiga områden: Planeten. Människor. Fred. Partnerskap.

Vart och ett av dessa områden har motsvarande mål, som är nära kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling och tillför socialt, miljömässigt och ekonomiskt mervärde.

Hitachi Energy verkar för att främja Förenta nationernas mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Vi tror att vi genom hållbarhetsstrategi 2030 kan ge ett betydande bidrag till dessa åtta globala mål för hållbar utveckling. Vi kommer att göra detta genom motsvarande mål inom områdena paneten, människor, fred och partnerskap.

8 united nations sustainability development goals