Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Ensuring Material Compliance at Hitachi Energy

Materialefterlevnad

Säkerställa materialefterlevnad på Hitachi Energy

På Hitachi Energy har vi ett socialt ansvar att se till att de material vi använder inte bidrar till miljöförstöring eller leder till konflikter och utnyttjande i de länder där de köps in.

Vi följer lagstadgade krav och kundkrav avseende förbud och begränsning av farliga ämnen. För att säkerställa hälsa, säkerhet och skydd för de människor som interagerar med våra produkter och vår verksamhet kräver vi att våra leverantörer och partner följer de högsta standarderna socialt, miljömässigt och gällande de mänskliga rättigheterna.

Hitachi Energy policy för konfliktmineraler

 

 

Hitachi Energy policy för kobalt

 

 

Hitachi Energy potentiellt skadliga ämnen i produkter (Substances of Concern in Products, SCIP)

 Hitachi Energys lista över förbjudna och begränsade ämnen  har sammanställts för att hjälpa våra ingenjörer och leverantörer att uppfylla regulatoriska krav, säkerställa en hög nivå av åtagande för människors hälsa och miljön samt hantera risker med kemikalier som finns i olika produkter.

Lista över förbjudna och begränsade ämnen

Leverantörsresurser och lärdomar