Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energy General Terms and Conditions of Purchase (GTC)

Conditions of purchase

Hitachi Energys allmänna köp villkor (GTC) är den avtalsgrund enligt vilken vi gör affärer med våra leverantörer. Hitachi Energy GTC för inköp ska gälla för alla inköpsorder som läggs av Hitachi Energy Ltd och dess dotterbolag. 

Global version (EN)

Hitachi Energy GTC Varor och tjänster (2023-1 Standard), svenska

Hitachi Energy GTC varor och/eller tjänster

Global standardversion

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard )

Hitachi Energy sallmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard )

Hitachi Energy sallmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Standard)

Landsspecifik version

Australien    

Hitachi Energy sallmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-4 Australien)

Belgien/Nederländerna/Luxemburg

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Belgien, Nederländerna, Luxemburg)

Brasilien

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Brasilien)

Kanada

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Kanada)

Kina

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Kina)

Frankrike

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Frankrike)

Tyskland

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Tyskland)

Indien

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Australien)

Irland

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Irland)

Italien

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Italien)

Nya Zeeland

Hitachi Energy sallmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023–2024 Nya Zeeland)

Polen

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Polen)

Saudiarabien

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Saudiarabien)

Sydkorea

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Sydkorea)

Türkiye

Hitachi Energy sallmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Türkiye)

Förenade Arabemiraten

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Förenade Arabemiraten)

Storbritannien

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 Storbritannien)

USA

Hitachi Energys allmänna villkor för köp av varor och tjänster (2023-1 USA)

Hitachi Energy GTC-projektrelaterade inköp

Global standardversion

Hitachi Energy GTC Projektdesignade varor (2023-1 Standard)

Hitachi Energy GTC Platstjänster (2023-1 Standard)

Hitachi Energy GTC Tekniska tjänster (2023-1 Standard)

Landsspecifik version

Australien

Hitachi Energy GTC Civil and Installation Works (2023-4 Australien) 

Brasilien

Hitachi Energy GTC Anläggnings- och installationsarbeten (2023-1 Brasilien)

Tyskland

Hitachi Energy GTC Anläggnings- och installationsarbeten (2023-1 Tyskland) 

Indien

Hitachi Energy GTC Anläggnings- och installationsarbeten (2023-1 Indien)

Saudiarabien

Hitachi Energy GTC Anläggnings- och installationsarbeten (2023-1 Saudiarabien) 

Förenade Arabemiraten

Hitachi Energy GTC Anläggnings- och installationsarbeten (2023-1 Förenade Arabemiraten) 

Hitachi Energy GTC IT-upphandling

Global standardversion

Hitachi Energy GTC IT-upphandling molnschema och DPA (2023-1 standard)

Hitachi Energy GTC IT-inköpsschema för maskinvara (2023-1 Standard)

Hitachi Energy GTC IT-inköpsschema för programvarulicens (2023-1 Standard)

Landsspecifik version

Hitachi Energy GTC IT-återförsäljare

Global standardversion

Hitachi Energy GTC IT-återförsäljare (2023-1 Standard)

Hitachi Energy GTC IT-återförsäljare schema för maskinvara (2023-1 Standard)

Hitachi Energy GTC IT-återförsäljarschema för maskinvarulicens (2023-1 Standard)

Landsspecifik version

Frankrike

Hitachi Energy GTC IT-återförsäljare (2023-1 Frankrike)

Utgångna versioner

Här hittar du de utgångna versionerna av den godkända och officiellt utgivna texten och översättningarna av allmänna villkor

De nedan angivna utgångna versionerna av allmänna villkor ersätts av Hitachi Energys allmänna villkor, men dessa kan fortfarande träda i kraft som en del av avtal som ingåtts innan de aktuella versionerna släpptes. Se relevant avtal baserat på det år avtalet var giltigt.

Här hittar du 2019 års versioner av allmänna villkor. https://new.abb.com/about/supplying/conditions-of-purchase

För år som går längre tillbaka, se hela listan över utgångna allmänna villkor på www.abb.com https://new.abb.com/about/supplying/conditions-of-purchase/expired-conditions-of-purchase