Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hydro power station in Norway

Kraftgenerering

Att tillhandahålla kontinuerlig och tillförlitlig elkraftförsörjning från en flexibel blandning av konventionella och förnybara energikällor är det optimala målet för elproduktion i energiomställningen. Medan vind- och solproduktion är nyare tillägg till världens kraftgenereringsportfölj har många termiska, hydro-och kärnkraftverk varit verksamma i årtionden.

Genom att samarbeta med Hitachi Energy får du tillgång till vår breda erfarenhet inom tillgångs- och livscykelhantering, innovativ teknik och digitala lösningar.

Våra skräddarsydda lösningar och tjänster verkar för att maximera anläggningens effektivitet och livslängd.

Ansluter den nya generationen till elnätet

Att ge energi åt ditt nya produktionsprojekt och släppa ut strömmen i elnätet är det viktigaste första steget för att leverera värde till din organisation.

Vi kan samarbeta med dig för att leverera den mest effektiva, tillförlitliga och robusta maskinvaran för elnätsanslutning tillsammans med ett omfattande arrangemang för livscykelsupport för att hålla din drifttid på max.

Definiera din hållbarhetsstrategi med våra EconiQ™-konsulttjänster

Få tillgång till våra livscykelbedömningar för att avgöra hur ditt produktionsprojekt kan leverera maximal miljönytta och ekonomiskt värde under hela livscykeln för dess verksamhet.

Förbättra tillförlitligheten och förläng tillgångarnas livslängd

Att hålla dina tillgångar i optimalt skick kräver pålitligt och kompetent stöd. På Hitachi Energy har vi den räckvidd, erfarenhet och förståelse som krävs för att samarbeta med dig.
close up portrait of african american petrochemical worker outside the factory
Engineering works with the tablet in the production control room.Control room of a steam Turbine,Generators of Oil refinery industry plant for monitor process, business and industry concept

Maximera driftsvärdet

Att säkerställa att strömmen du levererar till elnätet ger maximalt värde för din organisation är beroende av ett ökande antal faktorer i detta energisystem. Att få tillgång till vår teknik och programvara för att förbättra din verksamhet kan göra hela skillnaden.

Bloggar och nyheter

Kundcase

Hör vad våra elbolagskunder har att säga

Female engineer looking at the nuclear power plant

Upptäck hur våra lösningar kan utrusta dig med kontinuerlig och tillförlitlig strömförsörjning idag.

Tala med teamet om lösningar för kraftgenerering.