Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Starkt engagemang inom miljöpåverkan

Vi erbjuder produkter, system, tjänster och lösningar som inte bara höjer våra kunders resultat utan också minskar deras miljöpåverkan genom förbättrad energieffektivitet och ökad produktivitet.

Även i vår egen verksamhet arbetar vi kontinuerligt med att sänka vår miljöpåverkan, och i dokumentet med ABB:s hållbarhetsmål 2014–2020 beskrivs våra mål och ambitioner närmare. I anslutning till de miljöfrågor som vi ser som särskilt viktiga för våra verksamheter har vi policys och program i koncernen som har som mål att minska användningen av energi, vatten och andra material. Samtidigt arbetar vi med att maximera återvinningen, eliminera farliga material och effektivisera logistik och förpackningsanvändning.

På våra anläggningar och kontor över hela världen arbetar över 900 hållbarhetsspecialister. De arbetar med att genomföra projekten och med att garantera att våra anläggningar följer alla ISO- och OHSAS-standarder för miljö-, hälso- och säkerhetsrisker.

Principerna om riskreducering och kontinuerlig förbättring återspeglas dessutom i hur vi ser på produktutveckling. När vi utvecklar miljöeffektiva och återvinningsbara produkter gör vi samtidigt livscykelsbedömningar, det vill säga omfattande utvärderingar som tar hänsyn till de långsiktiga miljökonsekvenserna.

Det är viktigt för oss att vi samarbetar och delar med oss till varandra av goda arbetssätt och bra metoder (bästa praxis) i miljöfrågor. Vi samarbetar med kunder, leverantörer, externa organisationer och utbildningsinstitutioner så att vi kan hjälpa att införa effektiva program som verkar för en bättre miljö och verksamhet.