Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Professional men engineer worker skills quality, maintenance, training industry factory worker , warehouse Workshop for factory operators, mechanical engineering team production.

Installera och driftsätt

Starkt partnerskap för elnätsinstallation

Effektiv, ändamålsenlig och exakt installation och idrifttagning är nyckeln till tillförlitlig drift av alla system, oavsett om ni planerar en ny installation eller uppgraderar och renoverar en befintlig.

Som ledande teknikexperter är vi betrodda av många av våra kunder som den primära partnern för installation och driftsättning av elnät, för att säkerställa att deras viktiga investeringar hanteras korrekt, installeras effektivt och har en smidig och effektiv start.

Ledande expertis inom elutrustning och elsystem är kärnan i Hitachi Energy. Vi har erfarenhet av projekt för installation och idrifttagning av utrustning över hela världen, med vårt globala servicenätverk som omfattar 60 länder och levererar tjänster till fler än 100 länder.

Vi har ett utbud av elnätsinstallationstjänster och transportalternativ med många av våra produkter som stöder skidmonterade och helt containeriserade modulära och fabrikstestade lösningar – inklusive tekniska produkter och understationer – för säkrare och snabbare &mobiliseringsinstallationer.

Vår kunniga personal använder väldefinierade procedurer med kompromisslösa HSE-standarder – även i virtuella/förstärkta fall – och kan erbjuda ett brett utbud av tjänster, inklusive planering, samordning, ledning, övervakning och inspektioner, såväl som utbildning för operatörer.