Välj din region och ditt språk

OK

Meny

utilities solutions substations

Energi

Energiföretag behöver idag leverera framgång genom hela kraftvärdekedjan, samtidigt som de leder övergången till en koldioxidneutral framtid. Ändå ökar den ständigt växande nätkomplexiteten i kombination med trycket att anpassa sig till snabba tekniska förändringar de redan obevekliga kraven på de allmännyttiga företagens åldrande och komplexa infrastruktur och drift. Förändring på företagsnivå är inte lätt, men Hitachi Energy kan hjälpa till. Med ett kombinerat arv på nästan 250 år är vi den partner du väljer för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät. 
El kommer att vara ryggraden i hela energisystemet
Elektricitet. Precis som luften vi andas är den osynlig, men nödvändig för livet. Tillsammans med kunder och partners är vi fast beslutna att påskynda energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid.