Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Carbon-neutral energy system

Mot koldioxidneutralitet

Vår värld måste leverera på brådskande åtaganden om klimatförändringar och cirkulär ekonomi. Energiomställningen är avgörande. När samhället övergår till hållbar energi och när industrier snabbt övergår till elektrifiering, är en sak klar: elektricitet kommer att vara ryggraden i hela energisystemet. ​


Vi betraktar FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som ett viktigt initiativ för att förverkliga ett hållbart samhälle. Tillsammans med kunder och partners spelar vi en viktig roll för att påskynda energiomställningen. Vi anser att vi kan göra en betydande insats för att uppnå följande åtta globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet:

Tillsammans med kunder och partner utvecklar vi digitala plattformar och energiplattformar. Vi hjälper kunder att övervinna de utmaningar som krävs för en övergång till ett koldioxidneutralt energisystem. 

Tre byggstenar

Accelererad övergång från fossilbaserad till förnybar energiproduktion

Växande elektrifiering av transport-, industri- och byggnadssektorerna

Hållbara energibärare kompletterar direkt elektrifiering

Snabba fakta

Hitachi Energys experters analyser av utvecklingen av det totala energisystemet i världen visar att den globala elförbrukningen kommer att mer än fördubblas från 20 procent (idag) till över 40 procent av det totala energibehovet senast år 2050. Och vissa regioner i världen kommer att gå långt bortom denna nivå av elektrifiering. Alla prognoser kommer till samma slutsats: den koldioxidneutrala världen är elektrisk. Fyra fakta sticker ut...

Den globala elektrifieringen kommer att motsvara mer än 50 % av den totala efterfrågan på energi

High voltage, high speed road car track in the background of high voltage towers

Alla marknadssektorer övergår till elektrifiering

Positiv koppling av energisektorn

Elektrifiering förbättrar energieffektiviteten

Perspektiv

Nu är det dags för närmare samarbete och för att bygga hållbara partnerskap. Här är ett urval av de senaste tankeväckande perspektiven från kunder, partners och våra egna experter som delar med sig av idéer och åsikter om hur vi ska nå en koldioxidneutral energiframtid.

Kundberättelser

Hör från våra kunder hur vi gör det möjligt för dem att påskynda energiomställningen. Tillsammans skapar vi flexibla lösningar som hjälper till att förverkliga deras framgång, samtidigt som de bidrar till en koldioxidneutral energiframtid och hållbara samhällen.

Motståndskraft i en avlägsen fiskestad

I Cordova, Alaska, hjälpte Hitachi Energy till att etablera ett mikronät som stöder antagandet av förnybar energi från flera källor, inklusive två vattenkraftdammar. Mikronätet innehåller ett batteribaserat energilagringssystem (battery energy storage system, BESS) som gör det möjligt för Cordova att maximera sin vattenkraftproduktion. Cordovas mikronät har varit ett viktigt steg för att hjälpa samhället att minska sitt beroende av diesel.

Fallstudier och kundcase

Se hur din bransch förändrar framtiden

Vi löser ett grundläggande samhällsproblem att tillhandahålla prisvärd, tillförlitlig och hållbar energi till människor. Tillsammans med kunder och partners bygger vi ryggraden i hela vårt energisystem. Vi uppfinner och implementerar fascinerande teknik som för oss närmare en koldioxidneutral framtid och som kommer att skapa ett otroligt värde för hållbara samhällen. 

Hitachi Energy nyhetsbrev

Senaste nyheterna från Hitachi Energy och energiområdet