Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Människor

Vi anser att mångfald plus samarbete är lika med bra innovation

Hållbarhet handlar om människor.

Vi främjar en inkluderande kultur och skapar en miljö som gör det möjligt för alla våra anställda att trivas och vara som bäst.

Vi kallar det mångfald 360.

Vi uppmuntrar till livslångt lärande och tror att mångfald och samarbete resulterar i bra innovation.

Hitachi Energy – verkar för en framtid med hållbar energi för alla

Vi utvecklar världens energisystem så att de blir mer hållbara, flexibla och säkra. Som banbrytande teknikledare samarbetar vi med kunder och partner för att möjliggöra en hållbar energiframtid – för dagens och kommande generationer. 

Vårt engagemang för människor

Vi strävar efter att eliminera personskador och få lägsta möjliga sjukfrånvaro per kvartil

Som leverantörer av kritisk infrastruktur är vi stolta över det jobb som vårt mångfaldiga team av individer gör varje dag. Hälsa är vår högsta prioritet och måste levas upp till överallt inte bara på våra kontor och fabriker. Vi främjar en motståndskraftig, inkluderande och säker arbetsmiljö för att skydda våra medarbetare, bevara affärskontinuiteten och förbereda oss för den nya normen.

Som organisation har vi etablerat ett mycket starkt fokus på säkerhet och hjälpt våra anställda att hålla sig friska. Våra mål för 2030 inkluderar att eliminera alla personskador genom rigorösa riskbedömningar och utbildning, och få en så låg sjukfrånvaro per kvartil som möjligt, så att våra medarbetare kan känna sig säkra och prestera på topp.

Vi strävar efter en kultur av livslångt lärande

Vi kommer att uppnå detta genom att göra lärandet till en daglig vana inom ett integrerat inlärningsramverk – inte bara på fritiden utan också tillsammans och ännu mer på jobbet. Vi tillhandahåller läranderesor i världsklass för ledare, vårdar kritiska mjuka färdigheter och funktionella kompetenser.

En viktig del av vårt inlärningsramverk är on-demand-inlärning, som vi till exempel erbjuder tidiga talanger genom Power your Learning, Collaborative Learning och Power+. Lika viktigt är kulturbyggande aktiviteter och aktiviteter för nytänkande som att lära sig agilitet, motverka omedvetna fördomar, hälsa, motståndskraft och driva ditt ledarskap.

Öka den kvinnliga mångfalden från 19 % till 25 % år 2025

Vi integrerar mångfald och inkludering i alla våra rutiner och policyer och främjar till exempel en ökning av andelen kvinnor genom globala plattformar och vårt program för utveckling av kvinnliga talanger.

Vi har satt upp tydliga mål för rekrytering och utveckling av kvinnor i ledande roller med målet att öka vår kvinnliga mångfald från 19 % till 25 % år 2025.
Our commitment to Human Rights

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter

Hållbarhet 2030 är vår strategiska hållbarhetsplan. Baserat på fyra pelare: Vår strategi för planet, människor, fred och partnerskap bygger på FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG), där varje pelare har motsvarande mål som driver vår verksamhet att bidra till socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde.

För att främja en hållbar energiframtid anser vi att vi måste sätta människor i centrum för det vi gör. Hitachi Energy har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter längs vår värdekedja och detta återspeglas i våra uppförandekoder och policyer.

Upptäck mer om våra medarbetare