Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energy - Att främja en hållbar energiframtid för alla

windmills for econiq sustainable energy

Vi utvecklar världens energisystem till att bli mer hållbart, flexibelt och säkert. Som en banbrytande teknikledare samarbetar vi med kunder och partners för att möjliggöra en hållbar energiframtid - för dagens och kommande generationer.

Hitachi Energy skapar globala och lokala lösningar för att lösa utmaningen med att uppnå en inkluderande och rättvis koldioxidneutral framtid. Vi uppnår detta inom olika branscher, geografier och inom varenda steg på varje kunds unika resa.

Det är avgörande att vi tar oss an utmaningen att accelerera förändringstakten, något som kommer att kräva vår orubbliga energi. Utveckling och användning av vår teknik och våra lösningar, i kombination med vår expertis, bidrar till ett långsiktigt skapande av kundvärde samt en verklig och positiv mänsklig påverkan.

Elektricitet kommer att vara ryggraden i hela energisystemet. Tillsammans med kunder och partner utformar vi kollektiva åtgärder för att tillhandahålla den teknik som behövs samt nya sätt att tänka och arbeta. Genom att kombinera avancerade digitala lösningar och tjänster, som Hitachi Lumada, med vår energiplattform, som bygger på unik domänkompetens och erfarenhet, bidrar vi till att göra energisystemet mer motståndskraftigt och säkert.

We deliver significant customer value with real impact.

A city begins to use more lights in the early evening
Interconnecting regions, countries and continents
remote island with solar and wind energy microgrid system
Delivering reliable energy to cities and remote communities
Two kids talking and walking on a street
Managing energy complexity and enabling smart life through digitalization

Vi levererar betydande kundvärde med en verklig effekt.

Humanising Energy

Discover the people, passion and technology behind the energy transition

Lär dig mer

Magasinet Perspectives

Perspectives är Hitachi Energys publikation om tankeledarskap. Den ger originella och framåttänkande insikter och åsikter från ledande röster i energiområdet om ämnen som är viktiga just nu.

Lösningar

Vi utvecklar och levererar banbrytande kärntekniker med våra affärsenheter Grid Automation, Grid Integration, High Voltage Products och Transformers, kompletterat av samskapande med kunder och partners.