Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Vårt arv har format vår anda – idag och i framtiden


Vårt arv härrör från vårt långa och rika arv av innovation – från våra rötter i ABB – och föregångare, Asea och BBC. Våra kunder värdesätter den djupa insikt och expertis vi tillför projekten – varav många har lagrats över tid.

Whilst are proud of our rich heritage and past achievements – be it ‘worlds-firsts’, ‘longest’, ‘largest’, ‘fastest, ‘highest-voltage’ etc. - the most important heritage is our company spirit, which lives on strong today. It's our permanent hunger for the next and the constant anticipation of future customer needs that continues to drive, inspire and excite us.

Gerhard Salge - Chief Technology Officer

Vi har inte bara uppfunnit och banat väg för många krafttekniker, utan har sedan dess behållit teknik och har haft marknadsledande ställning inom många av dessa områden i årtionden. Det är på grund av vårt arv och vårt banbrytande DNA som vi kan betjäna våra kunder idag och för nästa århundrade med spännande innovationer – som ännu inte förverkligats.  Vi är starkt fokuserade på att skapa värde i allt vi gör – ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde – och bidra till våra kunders framtida energisystem.

Arv-varumärken

Hitachi Energy, och de många tidigare varumärken som ingår i vår rika historia, har ett över 100 årigt arv av att utveckla och tillämpa ledande nätteknik som hjälper kunderna att uppnå sina mål.

Våra moderna elnätstekniker bygger på den banbrytande andan hos dussintals ledande varumärken och de begåvade personerna bakom dem. Vissa namn används inte längre, men deras DNA finns kvar. Här hittar du en snabbguide till de historiska varumärken som har hjälpt till att göra Hitachi Energy till den kraft det är idag.

För att komma igång klickar du bara på något av de arvsvarumärken som anges nedan:

ASEA

Asea AB, en svensk industrijuvel, skapades 1883. Aseas verksamhet definierades allmänt som ”skapande och tillämpning av elkraft”. Företaget tillverkade så olika föremål som ångturbiner för kraftverk och höghastighetsellok för passagerarjärnvägar. År 1986 utökade Asea företagets teknik- och tillverkningsverksamhet utanför Sverige för att få stordriftsfördelar – både inom tillverkning och kapitalanskaffning.

Det stora steget framåt hade varit förvärvet i Finland av Strömberg AB med sina 7 000 anställda, vilket följdes i slutet av 1987 av förvärvet av 63 procent av EB Corporation i Norge. År 1987 ändrades Asea radikalt från ett svenskcentrerat företag till ett nordiskt multinationellt elbolag. Men företaget fortsatte att se bortom de nordiska länderna. År 1987 var Asea och Brown Boveri av ungefär motsvarande storlek i många avseenden (årlig försäljning, nettovärde, antal anställda) och hade antagit liknande decentraliserad ordergivningsstruktur. Företagen kompletterade också varandra i sina geografiska koncentrationer och i styrkor.

Detta äktenskap mellan jämlikar 1988 mellan Asea och Brown Boveri som blev ABB, gjorde det möjligt för det nya företaget att stanna i framkant av tekniken. Genom att använda produktionsanläggningar i många länder utnyttjade den sammanslagna gruppen fördelarna med internationell specialisering och blev världens ledande leverantör inom elkraftsindustrin.

 

ASEA Brown Boveri

ABB Asea Brown Boveri, var resultatet av en sammanslagning mellan Asea AB i Sverige och BBC Brown Boveri Ltd. i Baden, Schweiz 1988. Den sammanslagna enheten blev världens ledande leverantör inom 50 miljarder dollar stora elkraftindustrin. Företaget har framgångsrikt integrerat 850 dotterbolag och 180 000 anställda i 140 länder. När ABB bildades behöll de två moderbolagen sina separata namn, styrelser och börsnoteringar.

1996 beslutade ASEA AB i Sverige och BBC Brown Boveri AG i Schweiz att byta namn till ”ABB AB” respektive ”ABB AG”. 

Hantering av Baileys Network

Namnet Bailey Network Management har länge förknippats med excellens inom energihantering och SCADA-system som främst används inom elkraftsindustrin.

Detta arv erbjuder ett brett utbud av hårdvara, programvara och fullservicelösningar för järnvägs-, gastransport-, vattenkraft- och petrokemiska industrier. Även om de välkända namnen Ranger och Vanguard har gått i pension, säkerställa samma uppmärksamhet på detaljer och robusta teknik som gjorde dessa namn till ledarna i branschen.

 

BBC Brown Boveri Electric

Den amerikanska driften av schweiziska Brown Boveri Limited döptes till Brown Boveri Electric Company och inkorporerades som ett amerikanskt företag. 1984 ändrades det amerikanska företagsnamnet till BBC Brown Boveri Inc. Brown Boveri Electric fortsatte att förnya sig inom området för låg- och mellanspänningseffektbrytare för lagrad energi och 5 kilovolt (kV) luftmagnetiska effektbrytare. Utöver högspänningsbrytare och andra brytare tillverkade företaget ett komplett sortiment av låg- och mellanspänningsprodukter för inomhus- och utomhusbruk och var känt för teknisk innovation och teknisk excellens. År 1988 ändrades namnet igen efter sammanslagningen av svenska ASEA och schweiziska BBC.

Det nya företaget ASEA Brown Boveri växte avsevärt när Westinghouse Electrics transformator- och reläverksamheter lades till i den amerikanska verksamheten. 

 

Brown, Boveri & Cie

Brown, Boveri & Cie (BBC) var en schweizisk koncern med elteknikföretag. Det grundades i Baden, Schweiz, 1891 av Charles Eugene Lancelot Brown och Walter Boveri som arbetade på Maschinenfabrik Oerlikon. 1970 tog BBC över Maschinenfabriken Oerlikon. År 1988 gick det samman med ASEA för att bilda ABB.

Företaget producerade likströms- och växelströmsmotorer, generatorer, ångturbiner, gasturbiner, transformatorer och lokens elektriska utrustning. 

KOMEM

Sedan 1962 har COMEM varit ett viktigt varumärke inom de elektromekaniska komponenterna för distributions- och krafttransformatorer. 2009 blev COMEM medlem i ABB-koncernen, då hade företaget anläggningar och operativa enheter i Italien, Turkiet, Brasilien och Kina.

Comem-portföljen omfattade 12 olika produktlinjer, från lågspänningsbussningar till mät- och säkerhetsenheter med analog och digital utgång (eEnheter) som möjliggör kontinuerlig övervakning av tillgångarnas hälsa och omvandlingen av det traditionella nätet till ett smart nät. Comems produktutbud bidrog till att utöka vår portfölj och underlättade fortsatt tillväxt inom verksamheten med transformatorkomponenter.

Elettrocondutture S.p.A.

Så långt tillbaka som första hälften av 1900-talet var Elettrocondutture S.p.A., med huvudkontor i Milano, ett av de få ledande italienska företagen som markerade de historiska milstolparna i lågspänningsanläggningens tekniska utveckling. På 1930-talet, under ledning av familjen Calì, hade företaget redan introducerat de första automatiska Stotz-Kontakt-brytarna i Italien. De representerade utvecklingen av de första typerna av automatiska skydd, vars uppfinning av det tyska företaget även daterade tillbaka till 1920-talet.

1950, när samarbetet med BBC Brown Boveri hade förstärkts, utökades produktionen till fjärrbrytare och industriella reläer och i början av 1960-talet, omedelbart efter invigningen av den nya fabriken i Milano, patenterades restströmbrytarna Elettrostop. Dessa var förfäderna till den nuvarande serien av restströmsskydd som finns i alla hushålls-, servicesektorer och industriella elektriska installationer.

Den nya fabriken i Pomezia öppnades i början av 1970-talet. Den fungerade tillsammans med den i Milano och syftet var att producera de olika serierna av brytare med de tekniska innovationer som gradvis har etablerat sig. Under samma period introducerades också den första serien miniatyriserade modulära apparater i Europa.

De automatiska brytarna och restströmsbrytarna, som representerade företagets traditionella marknad, placerades sida vid sida med ett ständigt växande utbud av produkter och system: PLC:er och annan elektronisk utrustning för industriell automation, ställverk, byggnadsautomationssystem osv.

I slutet av 1980-talet blev Elettrocondutture en del av ABB-koncernen där man har arbetat med att utveckla och sälja produkter och lösningar, ständigt i takt med utvecklingen av tillgänglig teknik och med de ökande nya behoven hos alla operatörer inom el- och automationssektorn.

 

Elmek – arv-varumärke

Sedan 1985 har ELMEK tillverkat alla typer av tillbehör och genomföringar för distribution och små krafttransformatorer. 2009 blev ELMEK medlem i ABB-koncernen och då betjänade företaget marknaden i mer än 65 länder. Elmek-portföljen inkluderade porslin- och epoxigenomföringar, strömlös lindningskopplare, mät- och säkerhetsanordningar samt mekaniska komponenter och ventiler.

Figeholm

Figeholms Bruk, grundat 1931, började tillverka transformatorkort 1932. Det var ett familjeägt företag.  Det är specialiserat på att producera cellulosabaserade isoleringsmaterial, komponenter och isoleringssatser för krafttransformatorer. 

Figeholm Elboard® är en kvalitetsprodukt som används inom transformatorindustrin över hela världen. Den är utvecklad för tillämpningar där maximal styvhet och drag- eller böjhållfasthet krävs. Dess utmärkta elektriska egenskaper gör den till rätt val i tillämpningar med hög och ultrahög spänning.

1973 blev Figeholm medlem i ABB-koncernen. Figeholm Elboard® stärkte vårt globala isoleringserbjudande och sin position som teknikledare inom transformatorverksamheten.

Gould ITE

ITE Circuit Breaker Company, uppkallad efter det innovativa ”oil-dashpot inverse”-tidselementet på sina elektromekaniska tripenheter för effektbrytare, förvärvades i slutet av sjuttiotalet av Gould, Inc. Det nya företaget Gould ITE fortsatte att tillverka sina produkter främst i flera fabriker i Philadelphia-området och en västkustanläggning i Downey, Kalifornien.

Gould sålde en majoritet av ITE Company till schweiziska Brown Boveri Limited, som senare blev ABB.

KEYMILE

KEYMILE har sitt huvudkontor i Hannover, Tyskland med 350 anställda globalt och grundades 2002 genom en sammanslagning av tre teknikföretag i Österrike, Tyskland och Schweiz. Företaget är en ledande tillverkare av affärskritiska telekommunikationslösningar och bredbandslösningar med installationer i 100 länder. KEYMILEs kommunikationsportfölj är inriktad på att möta nätverksoperatörernas krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och cybersäkerhet, vilket gör KEYMILE till ledande inom affärskritisk kommunikation.

KEYMILEs verksamhetsbas för verksamhetskritisk kommunikation omfattar nätoperatörer av energinät, järnvägar, olje- och gasledningar samt offentliga myndigheter. De 120 anställda i den förvärvade verksamheten kommer att ansluta sig till affärsenheten Grid Automation.

 

Kuhlman Electric Corporation

Kuhlman grundades 1894. Det året startade Etna Kuhlman, med en nystartad arbetskraft på två män, en butik i Elkhart, Indiana. Det var där Kuhlmans allra första transformator designades och producerades.

År 1915 flyttade Kuhlman sin tillverkningsverksamhet till Bay City, Michigan, där den blev kvar tills anläggningen stängdes 1975. Under hela 1940-talet och början av 1950-talet, med landsbygdselektrifiering och urban och industriell tillväxt som nådde rekordhöjder, ökade behovet av transformatorer kraftigt. Kuhlmans order och eftersläpning växte också med denna trend. Efter flera välbehövliga utbyggnader till Bay City-anläggningen och tillägget av en ny lageranläggning stod Kuhlman fortfarande inför ”problemet” att de behövde ännu mer fabrikskapacitet. 

För att utöka sin produktlinje för krafttransformatorer öppnade Kuhlman tillverkningsanläggningen i Crystal Springs, Mississippi strax söder om Jackson, Mississippi 1956. Denna anläggning gjorde det möjligt för Kuhlman att expandera till trefasmarknaden för små krafttransformatorer. Detta var avgörande för snabb tillväxt på grund av distributionsfördelningsstationens konstruktion i hela Nordamerika. 

I juli 1969 började fabriken i Versailles, Kentucky, tillverka distributionstransformatorer för Kuhlman. År 1977 godkändes planerna på att utöka anläggningen företaget och projektet slutfördes under senare delen av 1978. Denna expansion ökade kapaciteten med cirka 20 procent till 250 000 kvadratmeter. 1978 förvärvade Kuhlman Associated Engineering Company, en oberoende tillverkare av instrumenttransformatorer med anläggning nära Charlotte, North Carolina.

1991 flyttade Kuhlman Corporation huvudkontoret från Birmingham, Michigan-anläggningen till Versaille nära Lexington, Kentucky i hjärtat av centrala Kentuckys vackra Bluegrass-region. 1993 flyttade en del av företagets HQ Division kort till Savannah, Georgia, där de stannade tills köpet av Kuhlman Corporation (NYSE: KUH) av Borg Warner Corporation (NYSE: BWA) och den efterföljande försäljningen av Kuhlman Electric Corporation till The Carlyle Group 1999. Under transmissionsmarknadens nedgång 1994 flyttades de oljefyllda instrumenttransformatorerna till Crystal Springs-anläggningen när Kuhlman konsoliderade instrumenttransformatortillverkningen med krafttransformatorerna.

I augusti 2008 köptes Kuhlman Electric direkt från Carlyle Group av ABB. Förutom att Crystal Springs-anläggningen blir en del av vår division med krafttransformatorer tillverkar denna anläggning även oljefyllda instrumenttransformatorer.

Micafil AG

MICAFIL, grundades 1918 och är baserat i Zürich, Schweiz. Företaget etablerade sig som teknikledare inom bussningar genom sin tillverkning av traditionella typer som OIP (oljeimpregnerat papper) och RBP (hartsbundet papper) och isoleringskomponenter.

1998 blev företaget medlem i ABB-koncernen. De utvecklade världens första RIP-bussningar (hartsimpregnerat papper) på 1960-talet, innan den producerade de första 420 kV RIP-bussningarna i slutet av 1980-talet och de första 550 kV RIP-bussningarna 1996. MICAFILs produkter hjälpte oss att utöka portföljen med transformatorgenomföringar och bli den ledande leverantören av standardiserade och anpassade högspänningsgenomföringar.

Vi erbjuder ett brett utbud av isoleringskomponenter som laminat, fästen och maskinbearbetade delar baserade på MICAFIL-kompetenser, väl beprövade i ansträngande tillämpningar som kräver dielektriska, mekaniska och termiska egenskaper.

National Industri

National Industri (NI) grundades i Norge 1917 som en stor leverantör av tunga elektriska produkter, transformatorer och vattenkraftgeneratorer till den norska marknaden. National Industri startade en exportverksamhet under 1965–1970.

Transformatorföretag förvärvades på vissa marknader för att få tillgång till den globala marknaden.  Gradvis lades nya länder till på listan där National Industri hade produktion i hel- eller delägda företag.  Dessa länder var Sverige, Danmark, Storbritannien, Irland, Spanien, USA, Singapore, Malaysia, Nepal, Tanzania, Sri Lanka och Ecuador. National Industri inkorporerades först i EB-koncernen innan det blev en ABB-enhet 1988. National Industris viktigaste exportprodukter har alltid varit ugns- och likriktartransformatorer baserade på principen ”skalform”.  De är särskilt monterade för ljusbågsugnar och reduktionsugnar.    

National Industri var världens ledande företag inom smältugnstransformatorer när det förvärvades av ABB 1988. Shells formtransformatorer som levereras från National Industri repareras fortfarande i den ursprungliga fabriken i Drammen, Norge. Denna anläggning kan också producera nya reservtransformatorer, identiska eller uppgraderade versioner av befintliga transformatorer.  Reservdelar finns också tillgängliga från vår fabrik i Drammen, Norge.

Fabriken i Norge stöder också transformatorer som levereras från ASEA Per Kure (Norge)  (APK) och Richard Pfeifer (Norge) (RP).

Banbrytande lösningar

Hitachi ABB Power Grids tecknade ett definitivt avtal om att förvärva USA-baserade Pioneer Solutions LLC, en leverantör av branschledande front-to-back-office-lösningar för råvaror/energihandel och riskhantering (C/ETRM), med huvudkontor i Denver, Colorado, USA. Denna expansion kommer att ge verksamheten det mest omfattande erbjudandet på marknaden. Förvärvet förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2020.

 

PowerCorp

Ett australiensiskt företag för förnybar energiautomatisering. Erbjuder automatisering och intelligenta styrlösningar för att hantera förnybar energiproduktion i isolerade elnät, som säkerställer elkvalitet och nätstabilitet. Detta möjliggör mycket höga nivåer av vind- och solkraftspenetration i isolerade dieseldrivna nät, vilket minskar utsläppen och beroendet av fossila bränslen.

Powercorp har installerat flera system för att integrera förnybar energi i fjärrnät och hålla genereringen i balans med förbrukningen. Företaget levererar också system som dynamiskt lagrar och släpper ut energi som svar på frekvens- och spänningsavvikelser, för att stabilisera små eller avlägsna nät.

 

Pucaro Elektro-Isolierstoffe

Pucaro, baserat i Roigheim, Tyskland, är en premium-tillverkare av isolerande material för transformatorer, elmotorer och generatorer på global skala i så många som 50 år.

1989 blev företaget medlem i ABB-koncernen. Portföljen riktar sig främst till oljefyllda transformatorer, från distribution till stora krafttransformatorer för projekt med ultrahög likström (Ultra High Voltage Direct Current, UHVDC). Pucaro erbjuder även lösningar för torrisolerade transformatorer samt motorer och generatorer. Dessutom omfattar serier av nischprodukter speciella tillämpningar, t.ex. läkemedel (stödmaterial för högfrekvent svetsning) och sköldar för telekommunikationsbranschen. Pucaros produktportfölj stärkte vårt globala isoleringserbjudande.

 

Raman Boards

Raman Boards startade sin verksamhet 1980 och blev sedan dess marknadsledande inom transformatorisolering i Indien. Raman Boards erbjöd ett brett utbud av högkvalitativa transformatorisoleringsprodukter till kraft- och distributionstransformatorsegment i Indien och många ledande transformatorföretag i Mellanöstern, Sydostasien och delar av Kina som utnyttjar en unik kvalitetskostnadsposition och på styrkan i ett brett produktsortiment som är oöverträffat inom isoleringsbranschen.

2007 blev Raman Boards medlem i ABB-koncernen. Raman Boards produktportfölj stärkte vårt företags globala isoleringserbjudande.

Silver Star Shenzhen Surge Arrestor Co Ltd.

Ett joint venture med Shenzhen Silver Star Electric Co., Ltd. specialiserat på tillverkning av ventilavledare från 6–500 kV, installerad i allmännytto-, industri- och transportsegmentet i hela Kina.

Shenzhen Silver Star Electric Co., Ltd. Grundades 1993 och det koncentrerar sig på ZnO-ventilavledare forskning och utveckling samt produktion. Silver star ventilavledare har 15 patent inom ZnO-ventilavledare forsknings- och utvecklingsområdet ventilavledare.

 

Strömberg

Strömberg grundades i Finland 1889. Erbjudandena inkluderade elektromekaniska produkter som generatorer, elmotorer och till och med små kraftverk. Företaget grundades av Gottfrid Strömberg som blev den första personen i landet att bedriva akademisk forskning och undervisning inom elektroteknik samtidigt som man förvärvade den högsta universitetskunskapen i Berlin och Hannover, Tyskland.

Produktutveckling var Strömbergs föredragna verksamhet redan från början. Det intensifierades på 1960-talet då cirka 10 procent av Strömbergs anställda arbetade med produktutveckling och teknikforskning. Strömberg hade varit tidigt med att använda modern elektronik till sina produkter, särskilt motorer, elektriska drivenheter och skyddsreläer. Den första frekvensomvandlarbaserade enheten installerades redan 1973. Det första mikroprocessorbaserade reläet utvecklades 1982.

Passionen för att förbli ett entreprenörsföretag baserat på tron att nyckeln till framgång under alla omständigheter skulle vara produkten och utmärkt kvalitet har varit en hörnsten under åren. Att bygga internationella nätverk var också en tidig nyckelkompetens inom Strömberg. Sedan 1988 har vi erbjudit denna ihållande kunskap inom automation och kraftteknik.

 

Swedewater

Swedewater grundades 1980 och producerade den första tyristorvattenkylenheten (WCU) 1982. Det införlivades i ASEA 1983 och blev 1987 en del av ABB.  Enheten är specialiserad på kylsystem med avjoniserat vatten.

Idag täcker kylsystem från vårt företag över 50 % av de globala HVDC- och SVC-installationerna. De finns att tillgå med kylkapacitet från några kilowatt upp till flera megawatt och är även anpassade lösningar för speciella tillämpningar och miljöer.

Tropos Networks

Tropos Networks är världsledande inom att skapa de bästa IP-bredbandsteknikerna för verksamhetskritisk kommunikation. De används för att bygga en mycket tillförlitlig, säker, hanterbar och skalbar grund som uppfyller den prestanda och kapacitet som krävs för en eller flera applikationer.

Tropos produkter erbjuder robusta och kostnadseffektiva industriella styrkelösningar för att bygga kommunikationslänkar till fysiskt olika platser, det industriella Internet of Things (IIoT) slutpunkter och mobila enheter över geografiska områden som sträcker sig några eller tusentals kilometer.

Ventyx

Ventyx är en ledande programvaruleverantör till globala energiföretag, allmännyttiga företag och kommunikationsföretag samt andra tillgångsintensiva företag och erbjuder ett brett utbud av lösningar, inklusive: kapitalförvaltning, hantering av mobil arbetskraft, energihandel och riskhantering, energiverksamhet och energianalys. Företaget tillhandahåller också programvarulösningar för planering och prognostisering av elbehov, inklusive förnybara energikällor.

En av Ventyx viktigaste programvaror ger elbolag och nätoperatörer den information de behöver för att bättre matcha elproduktion med förbrukning, även på hushållsnivå. Genom att generera realtidsinformation om efterfrågan på el, prissättning och tillgänglighet möjliggör Ventyx programvara en praktisk affärsmodell för elbolag att generera intäkter från smarta elnät och koldioxidhandel. 

Ventyx programvara för prognos på belastning kan också bidra till att integrera stora mängder oförutsägbar förnybar energi, såsom vind- och solkraft. Företaget tillhandahåller andra kapitalförvaltningsapplikationer för att fullt ut integrera ett allmännyttigt företags affärs- och företagssystem över hela värdekedjan och en omfattande servicesvit för att underlätta effektiv lösning av nätverksfel.

Ventyx är baserat i Atlanta, Georgia, har en stor installerad bas på den amerikanska marknaden och i Europa och är verksamt i mer än 40 länder. Bland kunderna finns ledande elbolag i USA och Europa samt industriföretag.

Westinghouse

Westinghouse Electric Corporation grundades av George Westinghouse 1886. Han utformade användningen av växelström (AC) för elektrisk kraftöverföring. Han var en produktiv uppfinnare, som började med luftbroms för järnvägar 1868 och lade sedan till 360 patent för järnvägar, el och naturgas. Han uppfann gasmätaren och banade väg för ett styrsystem av rör för att överföra naturgas till hem på ett säkert sätt.

Hans vattenkraftsutveckling av Niagarafallen 1896 införde metoden att placera produktionsstationer långt från konsumtionscentra. Niagara-anläggningen överförde enorma mängder kraft till Buffalo, New York, 32 kilometer bort. För att lösa problemet med att skicka el över längre avstånd utvecklade Westinghouse transformatorn. De används fortfarande idag för att öka spänningen för effektiv kraftöverföring på långa avstånd och sedan öka den vid användningsstället.

Westinghouse Electrics verksamhet för elektrisk transmission och distribution (T&D) utvecklades till en dominerande och varaktig branschledare i Nordamerika. 1989 förvärvade ABB Westinghouses T&D-verksamhet. Detta gav företaget en ledande produktionsposition för distributions- och krafttransformatorer, instrumenttransformatorer, transformatorkomponenter, högspänningsbrytare, mellanspänningsbrytare och återförslutare, ventilavledare och kondensatorer.

ZWAR

ZWAR Group, en av Polens ledande tillverkare av ställverk och högspänningsutrustning, förvärvades av ABB 1997. ZWAR-gruppen bestod av fyra fabriker – två i Warszawa, en norr om Warszazas i Przasnysz och en väster om Gdansk i Lebork. Totalt sysselsatte de 1 750 personer och var stora leverantörer till den polska marknaden.

Det nya företaget tillverkar ett brett utbud av produkter för tillämpningar inom kraftöverföring och distribution för allmännyttiga företag och industri, inklusive mellan- och högspänningsställverk, instrumenttransformatorer och överspänningsavledare. De fyra fabrikerna är alla certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001 och var tidigare licensinnehavare för vårt företag för olika avancerade effektbrytardesigner. Det nya företaget har vunnit på att dela med sig av vår senaste teknik inom detta breda område och från ytterligare investeringar för att modernisera produktionsanläggningar, förbättra miljöprestanda och överföra know-how inom förvaltning och informationssystem.

Fabriken i Przasnysz blev en fokuserad fabrik för mellanspänningssäkringar, lastfrånskiljare och MV-instrumenttransformatorer inom koncernen och producerar fortfarande instrumenttransformatorer och effektbrytare för mellanspänning (MV) för den lokala marknaden. Fabriken i Lodz ansvarar för att producera oljesänkta medelstora distributionstransformatorer (251–2 000 kVA) och medelstora krafttransformatorer (70–200 MVA, upp till 254 kV). Fabriken i Warszawa- Miedzylesie producerar ST7 flyttbara transformatorfördelningsstationer för den globala marknaden och ställverk för den lokala marknaden. 

Ser fram emot framtiden


Redan från början har vi alltid utmanat oss själva att se framåt mot framtiden för att skapa de mest hållbara och framtidssäkra lösningarna. Idag ger vi dig perspektiv – ett urval av tankeledande idéer och åsikter relaterade till framväxande tekniska trender och trendiga ”energiaffärer”, heta ämnen som ger en inblick i framtiden. Perspectives bränslen är framtagna av våra främsta experter, tillsammans med visionära kunder och inflytelserika branschpartner, och handlar om utbyte av idéer på ett öppet och samarbetsvilligt sätt. Genom Perspectives utforskar vi outforskad mark och nya sätt att frigöra den framtida potentialen.

Perspectives

En samling insikter och reflektioner om ämnen som är viktiga nu.

Banbrytande tekniker och tillvägagångssätt