Välj din region och ditt språk

OK

Meny


Vår historia går tillbaka till slutet av 1800-talet när elteknikföretagen ASEA och BBC (Brown Boveri & Cie), bildades under Europas industriella revolution. Efter att ha introducerat teknik för elektrisk kraftöverföring, järnvägar och industri slogs dessa två banbrytande varumärken samman 1988 för att skapa ABB. Under de följande tre decennierna fortsatte företaget att utveckla branschledande kraft- och automationsteknik genom en kombination av R&D och taktiska förvärv.

År 2020 förenades Hitachi och ABB:s Power Grids för att skapa en ny global verksamhet inom banbrytande och digital teknik. Som enskilda företag hade båda två förnyat och förbättrat tekniken i över ett sekel. Under namnet Hitachi Energy tar vi tillsammans fram och bygger vidare på detta anmärkningsvärda arv för att ta itu med dagens utmaningar som företag och samhälle står inför. Vi är stolta över att vara branschens mest betrodda partner och skapar lösningar i toppklass som uppfyller löftet om en hållbar energiframtid.

Se ett urval av viktiga milstolpar och resultat från vårt företags historia.

Milstolpar

ASEA och BBC före sammanslagningen

1986

ASEA sysselsätter 71 000 personer och rapporterade intäkter på 6,8 miljarder dollar och intäkter efter finansiella poster på 370 miljoner dollar. 

1978

ASEA lanserar en av de första industrirobotarna. 

1972

ASEA bygger Sveriges första kärnkraftverk och fortsätter att bygga nio av landets tolv reaktorer. 

1963

ASEA uppnår ett stort tekniskt genombrott med införandet av en förbättrad tyristor som kan hantera betydligt mer elektrisk ström än befintliga enheter. 

1954

ASEA installerar världens första HVDC-överföringsledning, som ger 20 MW, 100 kV till Gotland över ett avstånd av 96 km. 

1953

ASEA är det första företaget i världen som tillverkar syntetiska diamanter.

1952

ASEA designar och installerar den första 400 kV AC-kabeln – en 70 m lågtryckskabel (LPOF) som ansluter ett underjordiskt kraftverk (byggt för att motstå en atombomb) till det svenska nätet.

1942

ASEA bygger världens första 120 MVA, 220 kV transformator i Stockholm Elverks Värtanstation.

1932

ASEA bygger världens största självkylande transformator på 2 500 kVA (kilovoltampere).

1926

ASEA levererar lok och kraftomvandlare till den nya järnvägen Stockholm till Göteborg.

1893

ASEA bygger Sveriges första trefasväxellåda.

1890

Elektriska Aktiebolaget går samman med Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag för att bilda Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, senare förkortat till ASEA.

1889

Jonas Wenström uppfinner trefassystemet för generatorer, transformatorer och motorer.

1883

Ludvig Fredholm etablerar Elektriska Aktiebolaget i Stockholm som tillverkare av elektrisk belysning och generatorer.

Innan sammanslagningen av ASEA och BBC

Banbrytande teknik

Vårt arv

Vårt arv kommer från vårt långa och rika arv av innovationer - från våra rötter i ABB - och våra föregångare, Asea och BBC.

Banbrytande tillvägagångssätt

Det som lockar många av våra nya talanger är vår öppna kultur med focus på samarbete och medskapande.