Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Pioneering approach

Kultur av innovation genom samarbete och medskapande


Det som lockar många av våra nya talanger att ansluta sig till oss är vår öppna kultur med samarbete och samskapande. Vi vet att idéer kan komma var som helst ifrån och att de bästa idéerna ofta utvecklas i informella team med tvärvetenskapliga experter. Vi har ett öppet och inkluderande förhållningssätt i vårt dagliga arbete och våra experter uppskattar möjligheten att utveckla lösningar som en del av projektteam.

Även om vi har anställda experter i världsklass vet vi också att vi inte kan komma med de bästa idéerna eller driva igenom förändringar på egen hand. Vi uppmuntrar våra experter att bilda breda nätverk som sträcker sig över nationella gränser och områden – tillsammans med kunder, partners, beslutsfattare, akademiska institutioner och forskningsorgan. Vår kultur främjar en filosofi som bygger på gemensamt skapande för att lösa utmaningar – snabbare ensam, men vi kommer längre tillsammans. Vi arbetar också med många nystartade företag för att kunna utnyttja hela den potentiella ekostrukturen.

Mer värde genom tänkande från ett utifrånperspektiv

Våra kunder räknar med att vi är pionjärer inom vårt eget domänområde (t.ex. HVDC, transformatorer, nätskydd och styrning, HV-brytare osv.). Men det extra värde vi genererar kommer ofta från vår förmåga att överföra tekniska framsteg från andra sektorer och sedan tillämpa dem tillbaka till vårt kärndomänutrymme. Exempel sträcker sig från plasmafysik till mjukvaruarkitektur. Och viktigast av allt, vi har etablerat de nödvändiga processer och projektdiscipliner som krävs för att föra samman allt och göra skillnad på riktigt.

Vi gör det till vårt mål att upprätthålla ett öppet sinne, tänka utanför boxen och utveckla en bred visionssfär. Att upprätthålla vårt banbrytande tillvägagångssätt är grundläggande för vår affärsstrategi och vår kultur som kännetecknas av vår banbrytande anda. Varje år investerar vi kraftigt i FoU – vi har ett långsiktigt engagemang och genom att blicka framåt kan vi lösa kundernas utmaningar på ett mer hållbart sätt.

Betydande investeringar i FoU

Vi har sex huvudsakliga forskningscentra runt om i världen i Asien, Europa och Nordamerika, och ett världsomspännande nätverk av lösningsutvecklingscenter. I kombination med vår omfattande globala närvaro och vårt nätverk av lokala kontor utökar vi ständigt vårt ekosystem av kunskap, som omfattar de senaste referenspunkterna och bästa praxis som krävs för att förutse och lösa våra kunders behov.