Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Power Grids Sustainability Commitment for Planet

Planeten

Mot en framtid med hållbar energi.

Vi utvecklar världens energisystem

för att de ska bli mer hållbara, flexibla och säkra.

År 2050 kommer elektricitet att vara ryggraden i hela vårt energisystem och som banbrytande teknikledare har vi åtagit oss att samarbeta med kunder, partner och andra viktiga intressenter för att möjliggöra en hållbar energiframtid för vår och kommande generationer.
Mot koldioxidneutralitet
Vi påskyndar energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid genom innovativ teknik. Genom Hållbarhet 2030 strävar vi efter att uppnå koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet senast 2030. Dessutom strävar vi efter att minska våra utsläpp längs värdekedjan med 50 % med kunder, partner och leverantörer, och stödjer det 7:e globala målet för hållbar utveckling ”Ren och hållbar energi” och ligger i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
100 % fossilfri el i egen verksamhet
Hitachi Energy har nått sitt första mål att under 2022 använda 100 % fossilfri el i sin egen verksamhet, vilket ökar takten i att hållbarhetsmålet om att bli koldioxidneutralt till år 2030. Genom att använda 100 % fossilfri el i den egna verksamheten minskade Hitachi Energy sina CO2e med över 50 % jämfört med 2019. Den målinriktade minskningen på 50 % som uppnås före planen kommer att uppgå till cirka 175 kiloton CO2e per år, vilket motsvarar att över 35 000 personbilar tas bort från vägen.

Våra mål

Vi strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet
minimal användning av koldioxidkompenseringar
50 % minskning av COCO2-ekvivalenta utsläpp längs värdekedjan
Baslinje för 2019

We aim to achieve carbon-neutrality in our own operations

minimal use of carbon offsets​
Minska våra resurser genom cirkularitet
Vi påskyndar energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid genom innovativ teknik. Genom Hållbarhet 2030 strävar vi efter att uppnå koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet senast 2030. Dessutom strävar vi efter att minska våra utsläpp längs värdekedjan med 50 % med kunder, partner och leverantörer, och stödjer det 7:e globala målet för hållbar utveckling ”Ren och hållbar energi” och ligger i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Våra mål

50 % minskning av bortskaffat avfall
Baslinje för 2013
25 % minskad användning av sötvatten
Baslinje för 2013
Minimera hälso- och miljöpåverkan

Vi minimerar vår portföljs negativa effekter på människors hälsa och miljö genom att minska mängden farliga ämnen och föroreningar under våra erbjudandens hela livscykel.

Under 2021 lanserade viEconiQ™– vår miljöeffektiva portfölj. EconiQ™ är Hitachi Energys miljöeffektiva portfölj för hållbarhet där produkter, tjänster och lösningar har visat sig leverera exceptionell miljöprestanda. Vår EconiQ-portfölj är inriktad på ekologiskt hållbar konstruktion för att ge överlägsna miljöresultat jämfört med konventionella lösningar. Läs mer om EconiQ nedan.

Våra mål

25 % minskning av farliga ämnen och kemikalier
Baslinje för 2013

EconiQ™ i aktion​

Vår miljöeffektiva portfölj

Se hur vi påverkar