Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Allt vi gör bygger på säkerhet, integritet och kvalitet

– vår licens att verka.

Vi främjar fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Vi tror att vi kan spela en roll inom och utanför vår organisation och arbetar med våra partner, kunder, leverantörer och myndigheter för att uppnå detta.

Vi åtar oss

att uppnå en lönsam verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt för att bedriva vår verksamhet med integritet, transparens och efterlevnad.

Vi strävar efter noll fall av korruption och mutor

Vi har en policy för nolltolerans mot korruption och mutor

Oavsett hur små de är så vidtar vi beslutsamma åtgärder mot alla fall av orättvisa affärsmetoder. Vi vill säkerställa en effektiv och ansvarsfull miljö för att förhindra, upptäcka och reagera på orättvisa affärsmetoder. Som en del av detta upprätthåller vi ett gediget visselblåsarprogram som uppmuntrar till avslöjande av problem och skydd av visselblåsare.

Vi tror att vi kan spela en viktig roll inom och utanför vår organisation och arbetar med våra partner, kunder, leverantörer och myndigheter för att uppnå detta.