Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Reporting channels

Hitachi Energy har åtagit sig att följa de lagar och förordningar som de omfattas av och att upprätta företagspolicyer och -procedurer för att tolka och tillämpa dessa lagar och förordningar inom hela sin verksamhet

Underlåtenhet att följa anvisningarna kommer att leda till disciplinära åtgärder och kan leda till uppsägning av anställningen hos Hitachi Energy.

Dessutom förväntar vi oss att Hitachi Energys tredje parter, konsulter, entreprenörer och alla som har till uppgift att tillhandahålla tillfälligt arbete eller tjänster för Hitachi Energy följer Hitachi Energys uppförandekod i samband med deras arbete för vårt företag. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att relationen med Hitachi Energy upphör.

Uppförandekod för leverantörer

 Uppförandekoden för Hitachi Energy Supplier är integrerad i vår dagliga verksamhet och är en grundläggande del av våra krav på kvalificering, utveckling och utvärdering av leverantörer.

Integritetsproblem och överträdelser

Nyckeln är att säga till och ta upp integritetsproblem så att problem kan lösas snabbt

Anställda uppmuntras inte bara utan de måste även rapportera eventuella överträdelser eller misstänkta integritetsöverträdelser.

Anställda kan rapportera eventuella överträdelser anonymt. Anställda måste dock vara medvetna om att anonyma rapporter kan vara svårare att undersöka, särskilt när rapporten inte är detaljerad.

Sekretessen upprätthålls i största möjliga utsträckning. Vedergällning mot någon anställd som i god tro rapporterar ett problem till företaget om olagligt eller oetiskt uppförande tolereras inte och blir föremål för disciplinära åtgärder. Detsamma gäller för alla avsiktliga missbruk av dessa rapporteringsprocesser.

Det är ett brott mot Hitachi Energys uppförandekod att inte rapportera en överträdelse eller misstänkt överträdelse som anställda känner till eller att vägra att samarbeta med utredningen av en misstänkt överträdelse.

Läs mer om våra rapporteringskanaler

Hur rapporterar jag?

Detta är din utgångspunkt om du vill veta hur du får tillgång till våra rapporteringskanaler. Här hittar du information om medarbetarrapportering, intressentrapportering, rapporterbara problem med mera...

Förhindra och upptäcka

Hitachi Energy övervakar kontinuerligt riskerna i de affärsmiljöer där vi är verksamma. Här hittar du information om vårt riskbaserade fokus och våra ytterligare kontroller för ökad riskexponering.

Skydd för visselblåsare

Rapportering uppmuntras och den som rapporterar skyddas. Här hittar du information om vår policy för skydd av visselblåsare och om sekretess.