Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Åtagande

Vi har åtagit oss att arbeta mot en hög integritetsstandard som förväntas av alla anställda och alla länder där vi är verksamma.

Genom gediget arbete och ett tydligt engagemang från Hitachi Energys högsta ledning på huvudkontoret och i våra regioner och verksamheter har Hitachi Energy sett den positiva inverkan som ett robust program för efterlevnad och integritet och en stark integritetskultur kan ha på företagets långsiktiga framgång och hållbarhet.
 

Integritet är högsta prioritet på Hitachi Energy

Vi har utvecklat och implementerat ett systematiskt tillvägagångssätt som utformats för att förhindra, upptäcka och lösa eventuella integritetsproblem. Detta stöds av verktyg och processer och en nolltoleranspolicy för eventuella överträdelser. Vårt integritetsprogram har skapat en miljö där alla våra medarbetare kan vara öppna med att identifiera risker, ställa frågor och ta upp problem.

Mer om vårt åtagande

Integritetsledarskap involverar alla dimensioner på Hitachi Energy

På Hitachi Energy börjar integritet med ledarskap, ansvar och ansvarsskyldighet. Tonen från toppen är tydlig: vi arbetar mot integritet och bort från icke-kompatibla affärer. Återkommande integritetsmeddelanden från vår VD och andra ledande befattningshavare i videor, artiklar och brev bidrar till att stärka vårt åtagande att göra affärer utan att bryta mot reglerna. 

Men integritetsledarskap slutar inte på toppen. Vårt integritetsprogram förlitar sig på att den lokala ledningen föregår med gott exempel. Alla lokala affärsenhetschefer måste regelbundet leda diskussioner om integritetsfrågor för att säkerställa att det etiska budskapet kommer från samma person som sätter upp affärsmålen: integritet är verksamhetens ansvar. 

Med stöd från högsta ledningen, lokalt ledarskap, engagerade integritets- och partnerresurser (som HR och hållbarhetsfrågor) i hela företaget kan vi främja en stark och uppriktig integritetskultur.