Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Standarder

Standard. Quality control. ISO certification, assurance and guarantee. Internet business technology concept.

Hitachi Energy har åtagit sig att främja en kultur där integritet vävs in i allt vi gör. Vi vill att integritet ska vara en del av vår personal, våra verksamheter och processer. Detta innebär att agera ansvarsfullt som individer och som företag.

When you work with integrity, non-compliant behavior is simply not an option.

Vi vill att integritet ska vara en del av vår personal, våra verksamheter och våra processer. I följande avsnitt kan du läsa mer om standarder av uppförande som vi förväntar oss att våra anställda och våra affärspartner följer.

Läs mer om våra standarder

Från efterlevnad till integritet

Hitachi Energy har åtagit sig att främja en kultur där integritet vävs in i allt vi gör. Vi vill att integritet ska vara en del av vår personal, våra verksamheter och processer. Det innebär att agera ansvarsfullt som individer och som företag

Under många år byggde efterlevnadsprogrammet en stark grund för kompromisslöst insisterande på att vi följer lagen var vi än gör affärer och att vi alltid följer reglerna. Förändringen av integriteten var ett viktigt steg i Hitachi Energys mognad som företag, och den återspeglar vår strävan att omfamna uppförandestandarder som är ännu högre jämfört med våra gamla efterlevnadskrav. Hitachi Energy vill fortsätta med detta arv.

Från strikt efterlevnad av lagens texter som drivs av top-down-kommunikation utvecklas vi nu mot en affärsdriven modell som stöds av individuellt ansvar och personligt ägande av våra affärsprinciper.

Alla Hitachi Energys standarder, regler och riktlinjer för efterlevnad gäller. Att uppföra sig med integritet är nästa steg på vägen, där dessa standarder, regler och riktlinjer internaliseras och blir självklar överallt i organisationen.

Alla anställda måste förstå att ett uppförande med integritet anses vara en central del i all karriärutveckling inom Hitachi Energy. Det är lika viktigt som en bra ingenjörs- eller företagsutbildning. Integritet är ett av Hitachi Energys fem strategiska krav, och det är alla Hitachi Energy-chefers ansvar att se till att de anställda förstår det

*Baserat på DuPont Bradley-kurvan för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen