Välj din region och ditt språk

OK

Meny

HMI SCADA

SCADA och styrsystem

Ta kontroll över ditt elnät med avancerade SCADA lösningar för att hålla nätverken motståndskraftiga mot alla nya operativa utmaningar.

Gör det möjligt för operatörer att tillhandahålla säker, tillförlitlig, effektiv och ekonomisk energileverans, från produktion till förbrukning.Elektriska system och kommunikationssystem blir alltmer komplexa och mångsidiga i energiomställningslandskapet. Således ligger datasynlighet, systemskydd och kontroll nu som kärnbehov för energileverantörer. 

Det är absolut nödvändigt att operatörerna blir alltmer medvetna om realtidssituationen (t.ex. nätlayout, datainsamling, dataanalys, beredskap för potentiella scenarier) för att upprätthålla tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och låsa upp ekonomiskt värde när det sammankopplade kraftsystemet utvecklas.

NMX-control-center10

PLATSHÅLLARE FÖR NÄTVERKSHANTERAREN CTA

Marknader vi betjänar

Våra lösningar tillgodoser marknader som sträcker sig från allmännyttiga företag till transport och industrier.

Varje dag utmanas allmännyttiga företag att tillhandahålla tillförlitlig, ren och prisvärd energi till miljontals människor och företag. Vi tillhandahåller högteknologiska, anpassade SCADA-lösningar för elproduktion, överföring och distribution, inklusive lösningar för att stödja marknadsoperatörerna.

Verktyg för generering, överföring och distribution
Ökad centraliserad insyn och kontroll av kraftnät.
Branscher
Våra system och tjänster hjälper industrier att öka kapaciteten, förbättra säkerheten och förbättra produktiviteten.
Transport
Hitachi Energys avancerade SCADA och styrsystem hjälper järnvägsoperatörer att öka tillförlitligheten och förbättra resor samtidigt som de minskar kostnader och koldioxidutsläpp.
Energimarknaderna
Den mest avancerade och omfattande marknadshanteringslösningen byggd på en öppen arkitektur för moderna elmarknader.

Letar du efter rätt SCADA-lösning för dina behov?

Berättelser om kundframgång

Länkar och hämtningsbara filer

Nyheter och bloggar

Relaterat erbjudande

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig