Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energy – Advancing a sustainable energy future for all

Hållbarhet

Mot en hållbar energiframtid

Tillsammans med kunder och partners påskyndar vi övergången till en hållbar energiframtid - för vår generation och kommande. 

field of solar panels for sustainable energy

Upptäck Sustainability 2030​

Hållbarhet spelar en nyckelroll i vårt syfte och vi har lovat att bidra till en hållbar energiframtid.

Sustainability 2030 är vår nya strategiska plan för hållbarhet, som sammanfattar våra viktigaste åtaganden för att agera och driva affärer på ett hållbart sätt.


Genom Sustainability 2030 går vi framåt inom fyra nyckelområden: Planeten. Människor. Fred. Partnerskap.


Var och en av dessa områden har motsvarande mål som är nära anpassade till FN: s mål för hållbar utveckling och tillför socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde.

Hitachi Energy is committed to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). We believe through Sustainability 2030 we can make a significant contribution to these 8 SDGs. We will do this through corresponding targets in the areas of Planet, People, Peace and Partnership.

100 % fossilfri el

Hitachi Energy har nått sitt första mål att under 2022 använda 100 % fossilfri el i sin egen verksamhet, vilket ökar takten i att hållbarhetsmålet om att bli koldioxidneutralt till år 2030.

Mot koldioxidneutralitet

Carbon-neutral energy system

El kommer att vara ryggraden i hela energisystemet

Vår värld behöver snabbt infria de löften som utfärdats angående klimatförändringar och cirkulär ekonomi. Energiomställningen är avgörande.​

mountains with clouds and sunrise reflecting sustainable future

EconiQ™

EconiQ är en eko-effektiv portfölj för att minska miljöpåverkan och öka energieffektiviteten, samtidigt som teknikinvesteringar framtidssäkras.

Perspectives

Humanisering av energi

Våra medarbetare och vår teknik bakom energiomställningen

I över ett sekel har många av Hitachi Energys transformatorfabriker över hela världen varit en integrerad del av människors liv. En av dessa platser är Ludvika, en idyllisk stad som ligger bland orörda skogar och sjöar i Sverige och producerar några av de största transformatorerna i världen. Bakom transformatorerna finns vår högkvalificerade och passionerade medarbetare som fortsätter att med stor noggrannhet fortsätter tillverka skräddarsydda transformatorer för hand. Vår rika historia och djupa koppling till denna lilla stad har gjort det möjligt för familjer att arbeta för oss i årtionden och över generationer mot en hållbar energiframtid.

Bekämpar bränder med innovation i Australien

I Victoria, Australien, spelade Hitachi Energy en viktig roll för att bygga ett klimattåligt och pålitligt nät, som effektivt minskar riskerna för skogsbränder i området.  Spark Prevention Unit är en innovativ teknik som förhindrar gnistor eller ljusbågar från ventilavledare vilket förhindrar att bränder bryter ut. Victorias robusta elnät går längre än att förhindra bränder, det skyddar samhällen, djurliv och miljö.

Livskvalitet för framtidens städer

I Nantes, Frankrike, hjälper Hitachi Energys unika blixtladdningsteknik, Grid-eMotion-Flash, staden att övergå till hållbar mobilitet. Med Grid-eMotion Flash kan bussoperatören Semitan ladda sina e-bussar på några sekunder vid passagerarhållplatser. Dessutom ökar batteriernas minskade storlek passagerarkapaciteten. Tack vare denna lösning får passagerarna nu en renare, tystare och smidigare resa.

Motståndskraft i en avlägsen fiskestad

I Cordova, Alaska, hjälpte vi till att etablera ett mikronät som stöder användandet av förnybar energi från flera källor. På så sätt minskas samhällets beroende av diesel.