Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Banbrytande teknik

Pionjärsanda och engagemang för målmedveten innovation

Som en teknikledare i framkant är vi med och utvecklar världens framtida energisystem. Vår innovativa teknik hjälper till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig och hållbar energi som är avgörande för att samhället ska blomstra och utvecklas. Konsumenternas behov och livsstilar utvecklas också, och vår framåtblickande teknik hjälper till att göra energisystemet mer motståndskraftigt och säkert.

Elektricitet kommer att vara ryggraden i den koldioxidneutrala framtiden och tillsammans skapar vi tillsammans med kunder och partners lösningar som hjälper till att påskynda energiomställningen. Vår teknik hjälper våra kunder att integrera stora mängder förnybar energi i världens elnät och hantera allt mer komplexitet; och vår teknik är också avgörande för elektrifiering av transport-, industri- och byggnadssektorer.

Som pionjärer i mer än ett sekel tänker vill vi säkerställa att kunderna lyckas med sina mål. Vi tror att mångfald plus samarbete resulterar i stor innovation. På vägen mot en koldioxidneutral framtid, inspireras våra team till kontinuerlig utveckling av åtgärder för att leverera ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde i generationer. 

Elektricitet är en grundförutsättning för mänskliga framsteg. Idag har vi några enorma samhällsutmaningar att övervinna. Med en världsbefolkningsprognos på 9,7 miljarder människor till 2050* ökar efterfrågan på el snabbt – och över en miljard står redan utan tillgång till tillförlitlig el. Samtidigt behöver vi snabba lösningar för att minska koldioxidutsläppen i världen. Att få el dit den behövs – på ett prisvärt, tillförlitligt, hållbart och modernt sätt – är dock en komplex process som kräver rätt kompetens och strävan efter innovation.

Gerhard Salge, Chief Technology Officer

We are solving a fundamental societal problem to bring affordable, reliable and sustainable energy to people.

Gerhard Salge, Chief Technology Officer

Projekt med banbrytande teknik

Nordlink HVDC Interconnection

Enabling the exchange of renewable energy between Norway and Germany with the world’s longest international HVDC VSC interconnector.

Dogger Bank Wind Farm

Connecting the world’s largest offshore windfarm to 6 million homes in the UK, using high-voltage direct current (HVDC).

Oman Electricity Transmission Company

One of the first utility communication networks to be based on Quantum-Safe end-to-end encryption for cybersecurity.

Cordova Electric Cooperative

Moving towards energy autonomy in Cordova, Alaska with a hybrid microgrid solution utilizing renewable sources and battery energy storage system (BESS).

Changji-Guquan UHVDC Link

Interlinking China’s grid to bring clean power to 12 million people using the world’s most powerful UHVDC converter transformer – 1,100 kV.

North-East Agra UHVDC Link

Transmitting clean hydroelectric power supply to 90 million people in India with the world’s first multi-terminal UHVDC (800kV) transmission link.

GIS Substation

Located in the heart of Zurich, the first high voltage gas-insulated switchgear (GIS) installation with eco-efficient gas mixture.

Sutong Project Transmission Line

Transmitting power from West to East China using the world’s first UHV Gas-Insulated Line (GIL) under the Yangtze River.

SIMCOA Operations

Improving human and environmental safety with the world’s first internal power transformer robotic inspection service in Australia. 

Topacio, Equatorial Guinea

We introduced the world’s first commercial subsea transformer – power transmission, operational since 1999.

Case Studies

Learn more about how Hitachi Energy is working with customers and partners to deliver flexible, efficient and sustainable solutions across the energy system.

Our Heritage and Pioneering Approach

Ta en titt på vår utställning med de senaste historierna om innovation