Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Press Release Zurich, Switzerland 20-10-2021

6 min read

Hitachi Energy lanserar EconiQ transformatorer för att påskynda en hållbar energiframtid för alla

EqoniQ_02

Miljöeffektiva EconiQ transformatorer skapas tillsammans med kunder baserat på beprövade, transparenta vetenskapliga metoder för att minska koldioxidutsläppen under hela livscykeln.

Hitachi Energy tillkännagav idag lanseringen av EconiQ transformatorer som förstärker dess syfte: att påskynda en hållbar energiframtid för alla.

Med miljöeffektiv design baserad på vetenskapliga metoder för transparens är EconiQ transformatorerna ytterligare ett steg hos den globala teknik- och marknadsledarens engagemang för koldioxidneutralitet - ett mål som anges i företagets strategiska hållbarhetsplan 2030.

Transformatorer är avgörande för att möjliggöra ett effektivt och säkert energiflöde med anpassade spänningsnivåer. Från generering till konsumtion passerar energin i genomsnitt fyra till fem transformatorer; i denna process beräknas transformatorer förbruka nästan fem procent av den energi som genereras över hela världen i rena värmeförluster.

EconiQ transformatorerna bidrar med miljövärden som att minska koldioxidutsläppen, öka säkerhet för människor, skydd av ekosystem och ansvarsfull användning av resurser under transformatorns livscykel. Hitachi Energys EconiQ transformatorer är baserade på samarbete. Transformatorerna kommer att skräddarsys utifrån specifika kundhållbarhetskrav och använda beprövade vetenskapliga metoder, till exempel livscykelanalyser1.

Till exempel förväntas en av EconiQ transformatorerna, på 115/21 kilovolt (KV), 40 mega volt-ampere (MVA), minska koldioxidutsläppen med cirka 23 procent1 under livscykeln, samtidigt som övergödningen minskar och vattenförgiftning påverkas med cirka 15 procent. Det eliminerar också den relaterade miljöpåverkan som i sällsynta fall av läckage av mineralolja.

"Att lösa den brådskande globala energiomställningen kräver både samarbete och innovation", säger Bruno Melles, global chef för affärsområdet Transformers på Hitachi Energy. "Jag är glad över att skapa hållbara lösningar tillsammans med våra kunder där våra EconiQ transformatorer kommer bidra till att påskynda resan mot en hållbar energiframtid för alla."

EconiQ transformatorerna har utvecklats med principer för ekodesign för att maximera hållbarheten under livscykeln. I konstruktionen optimeras nyckelaspekter ytterligare, såsom ökad energieffektivitet och ansvarsfull användning av material genom processer som återvinning och avfallshantering. Användningen av biologiskt nedbrytbara isoleringsvätskor med högre blixt- och brandpunkter hjälper till att skydda omgivande ekosystem och minska risken för föroreningar och samtidigt öka säkerheten för människor. I den första fasen kommer EconiQ transformatorerna att vara tillgängliga för vätskefyllda applikationer.

Transformatorerna tillverkas med fossilfri el i Hitachi Energys fabriker. Verksamheten har i sin hållbarhetsplan 2030 som mål att bli koldioxidneutrala i den egna verksamheten och förväntar sig att nå första delmålet om 100 procent fossilfri el i sin egen verksamhet år 2022.

EconiQTM – Hitachi Energys miljöeffektiva portfölj

Hitachi Energy tillkännagav EconiQ, sin miljöeffektiva portfölj tidigare i år, som samlar produkter, tjänster och lösningar, som har visat sig leverera en exceptionell miljöprestanda jämfört med konventionella lösningar.

Noteringar

(1) Exemplet på den nämnda EconiQ transformatorn tar hänsyn till elmixen i Europeiska unionen och är baserad på en livscykelanalysstudie som förutsätter 35 års drift och 75 procent transformatorbelastning.

Att notera: detta är en svensk översättning av Hitachi Energys engelska pressmeddelande daterat 20 oktober, 2021. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som jobbar för en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom energi, industri och infrastruktur med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners revolutionerar vi tekniken och möjliggör den digitala transformationen som krävs för att accelerera energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid. Vi utvecklar världens energisystem till att bli mer hållbart, flexibelt och säkert samtidigt som vi balanserar socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde. Hitachi Energy har en väldokumenterad meritlista och en oöverträffad installerad bas i fler än 140 länder. Verksamheten har huvudkontor i Schweiz och cirka 38 000 medarbetare i 90 länder som genererar affärer på ungefär 10 miljarder USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Kontakt

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

 

+41 78 643 26 13