Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Riktlinjer för antitrust

Att uppfylla kraven för antitrust är inte förhandlingsbart på Hitachi Energy. Vi tror på ett konkurrenskraftigt, fritt företagssystem eftersom det garanterar att vårt arbete och vår innovation kommer att belönas.

Hitachi Energys uppförandekod kräver att vi konkurrerar rättvist, skyddar konfidentiell information och är uppmärksamma på antitrustrisker. Vårt beteende i våra team, med kunder, andra affärspartner och i de samhällen där vi är verksamma, måste styras av våra affärsprinciper – respekt, ansvar och beslutsamhet – i enlighet med antitrustkraven. Hitachi Energy förlitar sig på att alla anställda lever upp till detta åtagande.

För att stödja detta åtagande och öka medvetenheten om antitrustrisker har antitrustpraxisgruppen skapat fyra riktlinjer för antitrust som syftar till att tillhandahålla regler och vägledning för alla Hitachi Energy-anställda om hur de ska uppföra sig i enlighet med antitrustkrav inom vissa högriskområden.

I enlighet med en metod för ”vad vi kan göra och vi inte kan göra” är antitrustriktlinjerna utformade för att hantera praktiska affärssituationer och fokuserar på specifika ämnen som kan ge upphov till antitrustproblem: