Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 08-03-2021

4 min read

Mer utveckling med fler kvinnor: vi jobbar för ökad jämställdhet


Foto Jonas Bilberg

Utan mångfald – begränsad utveckling. Framtidens hållbara samhälle kräver el och innovativ teknik. Och för att utveckla nya innovationer krävs en jämställd och inkluderande arbetsplats.

Hitachi Energy har en lång historia av banbrytande tekniska framgångar som bidragit till en bättre värld för miljontals människor. Men kanske har arbetet man gör aldrig varit viktigare än nu. Det är med el som framtidens hållbara samhälle ska byggas, och då krävs teknik i världsklass.  

Teknik som möjliggör jämställdhet 

Elektricitet har förbättrat vår levnadsstandard i över tvåhundra år, och Hitachi Energy:s arbete med att leverera livskvalitet och hållbara lösningar till människor runt om i världen fortsätter. Tillgången till el är en av de centrala delarna för att fler människor ska kunna ta sig ur fattigdom och bygga ett blomstrande och jämställt samhälle. Att det är svårt att laga mat utan att förorena inomhusmiljön och att läsa läxor efter skymning är bara två exempel på hur bristen på el påverkar framförallt kvinnor och barn runt om i världen.  

”När vi förser fler människor med el och dessutom gör det på ett mer hållbart sätt minskar klyftorna i samhället. Kvinnor som tidigare eldat för att hålla familjens hem varmt kan med hjälp av el istället börja arbeta och skaffa en egen försörjning”, säger Jenny Larsson, vd på Hitachi Energy i Sverige.   

Även på närmare håll har Hitachi Energy ett viktigt arbete framför sig: den gröna energiomställningen, där fossila bränslen byts ut mot förnybar energi som inte bara ska förse hushåll och samhällsfunktioner med grön el utan även möjliggöra elektrifieringen av transportsektorn och industrin. En utmaning som definitivt kräver innovativ teknik i världsklass. Men hur skapas egentligen teknik i världsklass?  

”Jag är helt övertygad om att vi behöver mångfald i styrkor och erfarenheter för att fortsätta vara innovativa, utveckla vår teknologi och för att vara relevanta för våra kunder. Jämställdhet är en väldigt viktig del i mångfaldsbegreppet. Det handlar också om en inkluderande arbetsmiljö, så att alla trivs här oavsett kön, bakgrund, ålder eller etnicitet”, säger Jenny Larsson. 

Även solen har sina fläckar 

Man brukar säga att även solen (som är en fantastisk energikälla) har sina fläckar, och det har även Hitachi Energy. Att organisationen är med och bidrar till att människor får tillgång till el och på så sätt möjliggör en mer jämställd värld är såklart något man är stolt över. Men, det behöver gå snabbare och man behöver dessutom bli mer jämställda i organisationen. 

Idag är var fjärde medarbetare på Hitachi Energy kvinna. Det långsiktiga målet är att lika många kvinnor som män ska jobba här, och i sluturvalet vid varje rekrytering ska det finnas en man och en kvinna med likvärdig kompetens att välja mellan.  

”Vi kan inte säga på att det finns för få kvinnliga ingenjörer. Eller för få kvinnor inom branschen. Det finns kvinnor med rätt kompetens och vi måste fortsätta utveckla vår verksamhet för att säkerställa att vi en attraktiv arbetsgivare för alla”, säger Jenny Lundberg, HR-chef på Hitachi Energy i Sverige. 

För ett jämställt företag händer inte av sig självt. Som inom vilket område som helst krävs arbete för att utvecklas, och chefer som är beredda att göra jobbet. 

”Precis som man är kreativ och använder alla sina kompetenser för att skapa tillväxt och försäljning, så måste man som chef använda sin kompetens och kreativitet för att skapa mångfald och jämställdhet. En ledare kan inte bara leverera på parametrar som säkerhet, resultat och kvalitet för att sen vara nöjd. För att skapa förändring är det väldigt viktigt att vi har ledare som levererar på jämställdhet också”, säger Jenny Larsson. 


Foto Jonas Bilberg

Många steg skapar kultur 

Att prata teknik med skolungdomar, ta emot praktikanter och samverka med högskolor och universitet. Att skapa nätverk och mentorprogram för kvinnliga medarbetare. Genom olika initiativ arbetar Hitachi Energy både för att intressera kvinnor för branschen och företaget men också för att få dem att vilja vara kvar.  

Samtidigt som man vill rekrytera fler kvinnor understryks också vikten av att jobba brett med mångfald och inkludering, och att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare trivs och utvecklas.  

”Att rekrytera en kvinna till en mansdominerad arbetsplats, det är inte jämställdhet. Och att mäta på ledningsgruppsnivå hur många kvinnor och män vi har, det räcker inte. Det handlar om att ta många steg och att bygga hela vår kultur runt att olikheter är en tillgång, och att mångfald bidrar till att vi är världsbäst på det vi gör”, säger Jenny Lundberg. 

”Mångfald kommer att ge oss det bästa resultatet i slutänden. Om varje person som jobbar här känner delaktighet och ett värde i det man gör, då ökar våra förutsättningar att hela tiden ha den vassaste tekniken och de bästa innovationerna”, avslutar hon.