Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 11-02-2022

3 min read

Samarbete för bättre elkvalitet

Utmaningar med att upprätthålla en bra kvalitet på elen har idag blivit allt större. Konsekvenserna kan bli både omfattande och kostsamma. Hitachi Energys samarbete med Metrum Sweden AB borgar för optimerade lösningar och bättre elkvalitet för industrier och elnätsbolag.

Vindsnurror på åkrar och solpaneler på taket. Mer elektronik och fler elbilar. Det är i sig positiv utveckling, men att såväl produktionen som konsumtionen av el förändrats har också gett upphov till allt fler störningar relaterade till bristande kvalitet på elen. Konsekvenser som sämre tillgänglighet, försämrad prestanda, kortare livslängd på utrustning och driftstopp riskerar att drabba både industrier och elnätsbolag.


För att möta denna utmaning och arbeta för en bättre elkvalitet har Hitachi Energy och Metrum skrivit ett samarbetsavtal. Kompetens och lösningar från de båda bolagen kombineras med målet att erbjuda träffsäkra och tillförlitliga helhetslösningar.

”I det nya energilandskapet har det blivit allt mer utmanande att upprätthålla bra elkvalitet, och för att kunna lösa detta är det viktigt med samarbeten. Därför känns det bra att vi genom att kombinera Hitachi Energys analyser, produkter och tjänster med Metrums mätdata kan skapa ett mer komplett erbjudande inom elkvalitet till våra kunder”, säger Claes Wedén, marknadschef på Hitachi Energy i Sverige.

Bred portfölj av lösningar

Elstörningar som övertoner, spänningsvariationer och flimmer uppstår hela vägen från generering i kraftverken, längs elledningarna och ut till användare.

På Hitachi Energy finns lösningar både för att skydda anläggningar från störningar och för att eliminera problem. Till dessa hör exempelvis olika slags filterlösningar för att justera övertoner, kondensatorbatterier för att kompensera reaktiv effekt eller spänningsreglering som justerar spänning inom tillåtna gränsvärden.

”Det finns inte en lösning som löser alla elkvalitetsutmaningar, men när våra analyser väl visat vilket det underliggande problemet är så har Hitachi Energy en mycket bred portfölj av flexibla lösningar som förbättrar elkvaliteten för industri- och elnätskunder”, säger Claes Wedén på Hitachi Energy.  

Mätningar viktig förutsättning

Tillgång till relevanta data är en förutsättning för att kunna genomföra analyser om vilken lösning som är lämplig och var den ska placeras för att ge störst nytta. Arbetet för bättre elkvalitet börjar därför alltid med noggranna mätningar. Hitachi Energy:s samarbetspartner Metrum har lång erfarenhet av att utveckla systemlösningar för både stickprovsmätning och kontinuerlig mätning av energi, störningar och elkvalitet.

”Efterfrågan ökar på mätsystem som möjliggör en mer dynamisk balans i elnätet. Att mäta rätt är att veta, och kunskapen från våra mätningar gör det möjligt att installera flexibla lösningar för att komma till rätta med kvalitetsproblem”, säger Robert Olofsson, vd på Metrum Sweden AB. ”Med mätdata från Metrum kan vi se var problemet finns och vem som skapade det. Tillsammans med Hitachi Energy kan vi även lösa det. Jag tror mycket på vårt samarbete!”