Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Zurich, Switzerland 05-04-2022

2 min read

Hitachi Energy säkerställer elkvaliteten i Europas största landbaserade vindkraftpark

Elkvalitetslösningar gör det möjligt för Markbygdens vindkraftpark att övervinna komplexa utmaningar vid integrering av förnybar energi.

Sverige ligger i framkant i den gröna energiomställningen. Vi har ett ambitiöst mål om att bli fossilfria och att Sveriges elförsörjning till 100% ska komma från förnybara energikällor år 2040. För att nå detta mål måste vindkraftsproduktionen tredubblas från den nuvarande årliga produktionen på 30 terawattimmar (TWh) till minst 90 TWh.1

Markbygdens vindkraftpark har en nyckelroll i den svenska energiomställningen och är tänkt att bli Europas största landbaserade vindkraftpark med kapacitet att producera el på upp till 12 TWh per år och kommer att bestå av nästan 1 000 vindkraftverk.

Vindkraftparker står inför flera utmaningar när det gäller elkvalitet. Det är framför allt variationer i elproduktionen som orsakas av oförutsägbara väderförhållanden och varierande vindhastigheter som kan leda till störningar i elnätet. Dessutom kan efterfrågan på reaktiv effekt och generering av övertoner begränsa den faktiska energiproduktionen vilket kan leda till effektförluster. Vindparksägare måste hela tiden säkerställa att de uppfyller kraven i nätkoderna.

För att kunna integrera förnybara energikällor i så stor skala har Hitachi Energy levererat harmoniska filter i transformatorstationen i Råbäcken, som är en viktig knutpunkt för överföringen i Markbygdens vindkraftparks energiinfrastruktur. Den innovativa lösningen kommer att bidra till att säkra spänningsstabiliteten, undvika nätförluster och förbättra elkvaliteten.  

Hitachi Energys harmoniska filter kommer att möjliggöra fullt utnyttjande av den förnybara energi som genereras från vindkraftparken. Den ökade elkvaliteten kommer också att säkerställa att vi uppfyller stamnätets höga krav. Det kommer att hjälpa oss att undvika störningar för en stabil verksamhet, vilket gör oss till en pålitlig partner i balanseringen av den reaktiva effekten ur ett nationellt perspektiv.

 

Tobias Hannu, teknisk chef på Markbygden Net

Tobias Hannu på Markbygden Net

"Vi är stolta över att ha valts ut som den bästa samarbetspartnern för Markbygdens vindkraftpark, ett nyckelprojekt i Sveriges energiomställning. Våra elkvalitetslösningar kommer att möjliggöra ökad tillgänglighet och tillförlitlighet för den elektriska kraften och utrustningen, och därmed stödja ytterligare ett viktigt steg för att främja en hållbar energiframtid för alla", säger Helena Garriga, chef för  Power & Industry Components inom affärsområdet High Voltage Products på Hitachi Energy.

Hitachi Energy är en banbrytande teknikledare och erbjuder produkter och lösningar för elkvalitet inom låg-, mellan- och högspänningstillämpningar för elförsörjnings-, industri-, infrastruktur- och transportsektorerna.

1 Källa: Swedish Wind Energy Association (SWEA)