Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Press Release Zurich, Switzerland 05-10-2021

6 min read

Hitachi ABB Power Grids konsortium har tilldelats ett stort kontrakt för den första storskaliga HVDC-länken i Mellanöstern och Nordafrika

Large-scale HVDC interconnection
Den banbrytande interkontinentala länken möjliggör för Saudiarabien och Egypten att utbyta elektricitet, öka stabiliteten i elnätet och stödja en koldioxidneutral framtid.
Den första storskaliga HVDC-länken i Mellanöstern och Nordafrika
Den första storskaliga HVDC-länken i Mellanöstern och Nordafrika

Hitachi ABB Power Grids meddelade idag att de leder ett konsortium som har tilldelats ett stort kontrakt värt flera hundra miljoner dollar från Saudi Electricity Company och Egyptian Electricity Transmission Company. Kontraktet gäller den första storskaliga HVDC-länken i Mellanöstern och Nordafrika, som möjliggör för Saudiarabien och Egypten att utbyta upp till 3000 MW elektricitet – varav mycket förväntas genereras från förnybara energikällor i framtiden. Länken kommer stödja energiflödet i flera riktningar mellan tre terminaler och vara den första sammanlänkningen som tillåter utbyte av elektricitet mellan de båda länderna. 

Den globala teknik- och marknadsledaren kommer leverera avancerad teknik för HVDC-länken (högspänd likström) mellan länderna. Detta inkluderar leverans av tre omriktarstationer placerade i Medina och Tabuk i Saudiarabien och i Badr i Egypten1. Verksamheten kommer också leverera systemstudier, design och konstruktion, transformatorer, ventiler och högspänningsutrustning, teknisk rådgivning, igångsättning samt service i samarbete med två partners i konsortiet; Saudi Services for Electro Mechanic Works i Saudiarabien och Orascom Construction i Egypten. 

HVDC-länken kommer ge Egypten access till det sammankopplade elnätet i Persiska viken och ge Saudiarabien access till de i Nordafrika, samtidigt som stabiliteten i elnätet stärks. Båda länderna har ambitiösa mål mot koldioxidneutralitet. Saudiarabien siktar på att generera halva sin energiproduktion från förnybara energikällor och gas 20302 och Egyptens mål är 42 procent förnybar energi vid 20353. Denna länk bidrar till att nå dessa mål. Värdet av investeringen för länderna är betydande genom generering av nya jobb och kunskapsöverföring för människor i Saudiarabien och Egypten. 

Prins Abdulaziz Bin Salman, Saudiarabiens energiminister, bekräftade att denna milstolpe belyser ambitioner och inriktningar för de två länderna under ledning av Saudiarabiens kung Salman bin Abdulaziz Al Saud och Egyptens president Abdelfattah Al-Sisi. Tillsammans med ett paket av ekonomiska, utvecklings- och politiska överenskommelser som de två länderna enats om belyses särskilt samförståndsavtalet om att stärka Saudiarabiens och Egyptens samarbete för tillväxt och sammanlänkning av elnäten.

Prins Abdulaziz Bin Salman påpekade även att sammanlänkningsplanerna mellan Saudiarabien och Egypten överensstämmer med Vision 2030 under vägledning av kronprins Mohammed bin Salman. Genom att utnyttja sitt strategiska läge och sina resurser, syftar Saudiarabien till att bli ett regionalt nav för energiutbyte och en framstående elhandelsaktör på marknaden.

Egyptens minister för elektricitet och förnybar energi, Dr. Mohamed Shaker El-Markabi, bekräftade att projektet speglar djupet i Egyptiska och Saudiska förbindelser genom deras långa bilaterala historia och det ländernas kloka ledarskap. Dr. El-Markabi belyste också ansträngningarna för Egypten och Saudiarabien för att uppnå hållbara sociala och ekonomiska mål i hela Arabvärlden. Han bekräftade att denna sammankoppling av elnäten är en start för utvecklingen av ett sammanlänkat regionalt elnät, som kompletterar ländernas visioner för 2030.

Egyptens minister för elektricitet och förnybar energi tillade också att den robusta förbindelsen mellan två av de största elnäten i regionen lovar stabilitet och tillförlitlighet vad gäller kraftförsörjningen. Utbytet av 3000 MW elektricitet har också en stor betydelse för ekonomin och utvecklingen i regionen. Med de stora expansionsplanerna för förnybara energi i regionen, ses sammanlänkandet av elnäten och detta samarbete som en viktig komponent för att säkra robust och effektiv integrering av förnybar el. Ytterligare stora investeringar förväntas i närtid för att möta utmaningarna i framtidens elnät.

“Energiomställningen är en av vår tids viktigaste och mest akuta utmaningar och vi måste vara innovativa och samarbeta för att påskynda vår koldioxidneutrala framtid.”, säger Claudio Facchin, CEO, Hitachi ABB Power Grids. “Vi är stolta att ha möjlighet att arbeta tillsammans med våra uppskattade kunder och partners i Saudiarabien och Egypten för detta prestigefulla projekt. Vi på Hitachi ABB Power Grids möjliggör länkar mellan kontinenter med unik kapacitet för pålitligt och storskaligt utbyte av elektricitet, över gränser och tidszoner.”, fortsätter han.

Långsiktigt har länken potential att var en del av ett bredare sammanlänkat energisystem med Europa och östra Medelhavet, som tillåter utbyte av solenergi från syd och öst med vind och vattenkraft från norr. 

Mer om HVDC-länken mellan Saudiarabien och Egypten:

HVDC-länken kommer transportera upp till 3000 MW elektricitet, vid 500 kV, över 1350 km genom kraftledningar och undervattenskablar genom Röda havet. Energin kommer kunna flöda i flera riktningar mellan tre terminaler, till exempel från Tabuk till Badr, men också samtidigt från Tabuk till Medina. Med kontrollsystemet MACHTM kan flödet styras och vändas mellan stationerna utan att störa det kontinuerliga flödet, ge maximal flexibilitet och stärka elnätets stabilitet i båda länderna.  

HVDC är en viktig teknik som möjliggör den hållbara energiomställningen och Hitachi ABB Power Grids lägger hela tiden till ny kapacitet för att möte den ökande efterfrågan för HVDC-lösningar globalt. För att ge ett exempel, Hitachi ABB Power Grids var involverad i spänningssättningen av North Sea Link tidigare denna månad. North Sea Link är med sina 720 km den längsta undervattenskabeln i världen som sammankopplar Norges och Storbritanniens energimarknader och möjliggör utbyte av förnybar energi mellan länderna. 

Hitachi ABB Power Grids banade väg för HVDC-tekniken för nästan 70 år sedan och har levererat mer än hälften av världens HVDC-projekt

Fotnoter

1.Medina är Saudiarabiens fjärde största stad och Tabuk ligger nära den nya projekterade framtidsstaden Neom. Badr är en industriell tillväxtstad nära Kairo och Suezkanalen. 

2.Saudiarabiens mål för koldioxidneutralitet finns publicerade här.  

3. Egyptens mål för koldioxidneutralitet finns publicerade här

Om Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids är en global teknikledare med en samlad historia på närmare 250 år, har cirka 36 000 medarbetare i 90 länder med huvudkontor i Schweiz. Verk-samheten hjälper kunder inom energi, industri och infrastruktur genom hela värdeked-jan och inom tillväxtområden som hållbar mobilitet, smarta städer, energilager och da-tacenter. Med en gedigen erfarenhet, global närvaro och en enastående installerad bas, balanserar Hitachi ABB Power Grids sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Verksamheten är engagerad i att skapa en hållbar energiframtid, med banbrytande och digital teknik som den valda partnern för att möjliggöra ett starkare, smartare och grö-nare elnät. https://hitachienergy.com

Från oktober 2021 blir vi Hitachi Energy.

Att notera: Detta är en svensk översättning av Hitachi ABB Power Grids engelska pressmeddelande daterat 5 oktober 2021, vilket kan läsas i sin helhet hitachiabb-powergrids.com. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Kontakt

Media Relations

Hitachi Energy

Läs mer