Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Modular Advanced Control for HVDC (MACH)

Styrsystemet är hjärnan i HVDC-överföringssystem. En av de viktigaste fördelarna med modern HVDC-teknik är att den kan styras.

Styrsystemet Modular Advanced Control for HVDC (MACHsystem) tillhandahåller oöverträffad beräkningskapacitet och möjliggör en hög grad av integrering och hantering för alla styrnings- och skyddsfunktioner. I tillägg till detta omfattar

Modular Advanced Control for HVDC (MACHsystem) avancerad felregistrering och fjärrstyrningsfunktioner. Systemet är konstruerat för att köras dygnet runt under trettio år eller längre, vilket innebär att HVDC-systemet kan styras och skyddas på det mest tillförlitliga sättet under hela dess livstid.

I syfte att uppfylla nuvarande och framtida krav har Hitachi Energy utvecklat systemet Modular Advanced Control for HVDC (MACH) som ett helt datoriserat system, med hjälp av toppmoderna datorer, mikrostyrenheter och digitala signalprocessorer so är anslutna via högpresterande industristandardbussar och fiberoptiska kommunikationslänkar. Tack vare den omfattande användningen av datorer och mikrostyrenheter har det blivit möjligt att inkludera mycket kraftfull intern tillsyn, vilket eliminerar periodiskt underhåll av styrutrustningen.

Systemet består av fördelningsstationens styrnings- och övervakningsservrar, operatörsarbetsstationer, styrnings- och skyddshuvuddatorer, digitala signalprocessorenheter, I/O-system och ventilregleringsenheter. Tack vare MACH-utrustningens modularitet och höga prestanda är den typ av maskinvara och systemprogramvara som används för ett VSC-HVDC-styrsystem desamma som i ett LCC-HVDC- eller FACTS-styrsystem. Faktum är att endast tillämpningsprogramvaran och ventilregleringen skiljer sig åt.

Möjligheten att uppgradera är ännu en fördel med Modular Advanced Control for HVDC (MACH). Det innebär att även ett äldre HVDC-system kan dra fördel av förmånerna med stora styrningsmöjligheter. Detta är ett utmärkt sätt att förlänga livslängden för en befintlig överföringslänk med snabbt slutförande av projekt och minimala störningar i överföring.

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er