Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hamnområdenas miljöpåverkan granskas

Hamnmyndigheter och fartygsägare måste minska luft- och bullerföroreningar från fartyg i hamnar – ett krav som uppfylls bäst genom att använda landström i stället för produktion ombord när fartygen ligger i hamn. Elkraftslösningar för land till fartyg skapar en bättre miljö för passagerare, besättningar, hamnarbetare och lokalbefolkningen genom att minska utsläppen av växthusgaser och buller såväl som vibrationer.

I vår roll som en heltäckande leverantör tillhandahåller Hitachi Energy fullt konstruerade och integrerade system och ett stort urval av tjänster. På land omfattar lösningen hela kedjan från den huvudsakliga inkommande fördelningsstationen som tar emot ström från det lokala elnätet, via system som matchar spänning och frekvens till de nivåer som krävs av fartygen, till eluttaget vid kajen. Ombord är elutrustningen för land till fartyg helt integrerad med fartygets el- och automationssystem, vilket möjliggör sömlös elöverföring från produktion ombord till el från land. 

Varför Hitachi Energy?

 • Hitachi Energy levererade den första elkraftslösningen för land till fartyg till hamnen i Göteborg år 2000
 • Lösningar för alla typer och storlekar av containerterminaler och stadshamnar, inklusive:
  • Tillämpningar med en och flera frekvenser (50 och 60 Hz)
  • Arrangemang för en och flera kajplatser
 • Stort urval av livscykeltjänster, inklusive systemstudier för att bedöma effekten elkraftsystemet för land till fartyg och för att rekommendera optimerade lösningar för att uppgradera och förstärka det lokala elnätet och hamnens nätverk
 • Förbättrad elnätsstabilitet och minskad energikostnad via frekvensomriktare med låga underhållskrav som erbjuder reaktiv effektkompensation och spänningsstyrning
 • Beprövad, toppmodern utrustning
 • Ansvar från en enda källa med kompletta interna systemintegreringsfunktioner
 • Säkerställande av höga normer för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö, plus fullständig efterlevnad av standarder i IEC/ISO/IEEE 80005-familjer
 • Optimerade lösningar för höga prestanda, effektivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och låg livscykelkostnad
Shore-to-ship power solutions

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er