Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Integrerad transformatorförvaltning (ITM-system)

Hitachi Energy konstruerade ITM-system för att driva hållbara prestanda inom tillverkningsparametrarna säkerhet, kvalitet, leverans, lager och kostnad (SQDIC).

ITM är vårt interna globala förvaltningssystem som har utvecklats specifikt för transformatorer och omfattar en uppsättning tydligt definierade delar som är fokuserade på organisatoriska beteenden, beprövade processer, bästa praxis, verktyg och metoder. 

I vår roll som branschledare konstruerade Hitachi Energy ITM för att driva hållbara prestanda inom de viktiga tillverkningsparametrarna säkerhet, kvalitet, leverans, lager och kostnad (SQDIC). 

Det definierar hur vi arbetar för att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar.

ITM övervinner de största utmaningarna inom transformatortillverkning, t.ex.:

  • Driftsrelaterade utmaningar – ITM driver ett tänkesätt med kontinuerliga förbättringar av prestanda och kostnad.
  • Organisationsrelaterade utmaningar – ITM tillhandahåller verksamhetsprinciper, organisationsstandarder och -beteenden, funktionsövergripande samarbete och utbyte av bästa praxis.
  • Strategiska utmaningar – ITM bygger på grunden för strategidistribution, processen för att genomföra vår strategi, och fokuserar på hur vi vill arbeta i framtiden i alla våra transformatoranläggningar runt om i världen.

Fördelarna med ITM omfattar:

  • Förbättrade prestanda inom säkerhet, kvalitet och punktliga leveranser till kunder
  • Ökad produktivitet, medarbetarengagemang och förbättrad personalkapacitet
  • Utveckling av standardisering, processförbättringar, avfallsminskning och kostnadsminskningar
Globalt ITM-ramverk
Globalt ITM-ramverk

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er