Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Förbättra kraftnätens tillförlitlighet och effektivitet

Elkvalitet är en viktig faktor för elnätsoperatörer och stora industriella kraftanvändare som ställs inför olika nätverksutmaningar. Elnätsoperatörer utmanas med att minimera förluster över långa överföringsledningar, integrera förnybar produktion (t.ex. vind, sol) och tillhandahålla spänningsstöd under oplanerade nätverkshändelser, vilket är avgörande för att leverera effektiva och tillförlitliga elnät. Stora industriella elkonsumenter ställs inför utmaningen att minska driftskostnaderna och uppfylla avtalsvillkor relaterade till effektfaktor och distorsion av övertoner för att säkra elförsörjningen.  

Hitachi Energy erbjuder en beprövad portfölj med kondensator- och filterlösningar för att stödja elnätsoperatörer såväl som stora industriella strömförbrukare. Våra lösningar är lämpligt utformade för att klara även de mest extrema klimatförhållandena för industrier, underöverförings- och överföringstillämpningar. Våra team med elkvalitetsspecialister över hela världen kan ge kunder heltäckande support, från diagnos av elkvalitetsproblem till design, installation, driftsättning och eftermarknadsservice.

Varför Hitachi Energy?

  • Långvarig erfarenhet och tillämpningskunskap
  • Robust, tillförlitlig och välbeprövad design
  • Global etablering
  • Tekniskt ledarskap
  • Kundfokuserade drifts- och produktionsprocesser
  • Heltäckande support för lösningsimplementering, från diagnos till eftermarknadsservice
Högspänningskondensatorer och -filter

Service

Högspänningskondensatorer och -filter