Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Förbättra elsystemens prestanda, kvalitet och effektivitet

Elkvaliteten är viktig för både eldistributionsbolag och industriella, handels- och infrastrukturbaserade kraftanvändare. Kraftbolagen fokuserar på att minimera förlusterna i nätverket och upprätthålla elnätsparametrar, medan deras kunder – industrier, kommersiella fastigheter, infrastruktur och transportsystemoperatörer – är oroade över verksamhetens effektivitet, tillförlitlighet och efterlevnad av nätkod. Tillväxten av förnybar produktion och elektronik inom både konsument- och industrisegment innebär att elkvalitetsutmaningen blir allt viktigare.

Hitachi Energy erbjuder en beprövad, heltäckande portfölj för elkvalitet som erbjuder lösningar för denna utmaning. Våra produkter och lösningar har utvecklats för optimala prestanda i även de mest krävande klimatförhållandena i alla kundsegment. Våra team med elkvalitetsspecialister över hela världen kan tillhandahålla kunder heltäckande support

Varför Hitachi Energy?

  • Långvarig erfarenhet och tillämpningskunskap
  • Robust, tillförlitlig och välbeprövad design
  • Mycket tillförlitlig design med integrerade säkerhetskomponenter
  • Lämpliga för installation i alla klimat
  • Global etablering
  • Lösningar med lägre total ägandekostnad
  • Heltäckande support för lösningsimplementering, från diagnos till eftermarknadsservice
Mellanspänningskondensatorer och filter

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er