Wybierz swój region i język

Menu

Two maintenance engineers inspect relay protection system with laptop computer. Bay control unit. Medium voltage switchgear

Części i konserwacja

Maksymalne wykorzystanie wartości zasobów w całym okresie eksploatacji

Każdego roku przedsiębiorstwa przemysłowe tracą prawie bilion dolarów z powodu nieplanowanych przestojów. W celu zminimalizowania tych strat opracowujemy nasze produkty tak, aby spełniały najwyższe standardy niezawodności, ale, jak w przypadku wszystkich starzejących się urządzeń, właściwa konserwacja jest mimo to niezbędna.

Głównym celem konserwacji jest wydłużenie okresu eksploatacji zasobów i zapobieganie awariom oraz eliminowanie potencjalnych szkód tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Zazwyczaj podejście to opiera się na czasie i konserwacji naprawczej i jest powiązane z testami diagnostycznymi/badaniami inżynieryjnymi, aby jasno określić odpowiedni plan działania. Zmienia się to wraz z konserwacją  zależną od warunków pracy i konserwacją predykcyjną poprzez cyfrowe i połączone zasoby.

Najlepszą strategią jest zoptymalizowane połączenie zaplanowanych, selektywnych i przygotowanych działań konserwacyjnych. Programy konserwacji należy zazwyczaj opracowywać pod kątem danego klienta. Celem tworzenia planu jest zdefiniowanie zalecanych działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej.

Our service offerings

Our service offerings