Wybierz swój region i język

Menu

Energy Sustainability Consulting​ Services

Utrzymanie i dekarbonizacja

Z nami znajdziesz odpowiednią drogę do spełnienia swoich potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju

Wszystkie podmioty sektora energetycznego muszą się zmierzyć z wyzwaniem generowania czystej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii. W szczególności muszą się przygotować do zmiany w systemach energii elektrycznej na całym świecie, które będą zachodzić przez wiele dekad. Dla większości firm oznacza to zmniejszenie ryzyka i optymalizację wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości.

W tym trudnym kontekście Hitachi Energy może zapewnić dokładne i precyzyjne zrozumienie ram regulacyjnych,  dynamiki gospodarczej i rynkowej, kluczowych w procesie podejmowania decyzji. Nasze usługi doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą Ci pomóc w zaspokojeniu Twoich wyjątkowych potrzeb w zakresie efektywności środowiskowej. ​

Gromadząc i analizując dane na temat wielu czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak energia, emisja gazów cieplarnianych, wydajność łańcucha dostaw i ocena cyklu życia , firmy mogą generować dogłębne informacje potrzebne do kierowania inicjatywami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i poprawy ogólnej wydajności zasobów.

Od oceny i porównywania wpływu nowych technologii na środowisko po przeprowadzenie analizy cyklu życia emisji przez cały okres eksploatacji produktu – nasi konsultanci rozumieją technologie i rynki, które zmieniają system energetyczny i posiadają odpowiednie kompetencje, aby udzielać niezależnych porad.

Zajmujemy się ponadto innymi istotnymi aspektami, takimi jak zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej, optymalne działanie i straty, aby ustanowić jasną strategię dekarbonizacji Twojej działalności, a nawet ocenić, który nośnik energii powinien być używany i osiągnąć bardziej wydajną i ekologiczną działalność przy mniejszym wpływie na środowisko.