Wybierz swój region i język

Menu

Professional Mechanical Engineer team Working on Personal Computer at Metal lathe industrial manufacturing factory. Engineer Operating  lathe Machinery. Product quality Inspection

Szkolenie i rozwój

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i podtrzymywanie poziomu umiejętności i kompetencji w firmie mają kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności. Firma Hitachi Energy zapewnia kompleksowe szkolenia dla inżynierów, operatorów, programistów i pracowników utrzymania ruchu, w tym aktualną wiedzę techniczną i wsparcie w odniesieniu do pełnego zakresu produktów, systemów i aplikacji.

Dostępnych jest wiele pakietów, które pogłębiają wiedzę zespołów i zapewniają płynną pracę bez zakłóceń. Nasze standardowe kursy i regularne seminaria szkoleniowe zazwyczaj obejmują teorię ogólną, zastosowanie, montaż, instalację, przekazanie do eksploatacji, obsługę, testowanie i konserwację.

Szkolenia z zakresu usług energetycznych obejmują teoretyczne i praktyczne sesje szkoleniowe mające na celu zapewnienie pracownikom obsługi i konserwacji umiejętności niezbędnych do maksymalnego zwiększenia niezawodności, produktywności i bezpieczeństwa ich systemów.

Dostarczamy standardowe pakiety szkoleniowe w zakresie rozwiązań energetycznych lub na zamówienie, które odbywają się w obiektach Hitachi Energy na całym świecie, we własnych zakładach i online.

Our service offerings

Our service offerings