Wybierz swój region i język

Menu

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Hitachi Energy

Zobowiązujemy się do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju i wywierania pozytywnego wpływu na środowisko i ludzi.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw głównego celu firmy Hitachi Energy, czyli  budowania dla wszystkich przyszłości energetycznej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Firma Hitachi Energy jest partnerem, który ma kluczowe znaczenie w dążeniu do rzeczywistej transformacji energetycznej i entuzjastycznie przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Codziennie pracujemy nad rozwojem światowego systemu energetycznego, aby był on bardziej elastyczny i bezpieczny oraz zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako główny pionier w dziedzinie technologii współpracujemy z klientami i partnerami, aby umożliwić budowanie ekologicznej przyszłości energetycznej – dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wierzymy, że zrównoważony rozwój można osiągnąć dzięki partnerstwu, a innowacje powstają w ramach otwartej i przejrzystej współpracy z klientami, dostawcami i partnerami.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszego głównego celu. Zobowiązujemy się bezzwłocznie zacząć działać i prowadzić działalność w sposób zrównoważony, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest konieczność przeprowadzenia szybkiej globalnej transformacji energetycznej.

Claudio Facchin, dyrektor generalny firmy Hitachi Energy

Firma Hitachi Energy nieustannie dąży do pełnej integracji swojego głównego celu  w strategii biznesowej, w ramach której osiąga własne zamierzenia w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także pomaga swoim klientom i innym interesariuszom zrealizować ambicje, które przekraczają ich oczekiwania. 

Nasz plan strategiczny zrównoważonego rozwoju do roku 2030 podsumowuje nasze zobowiązanie do działania i prowadzenia działalności w oparciu o cztery filary: planetaludzie , pokójpartnerstwo

Nasz pierwszy roczny raport na temat zrównoważonego rozwoju przedstawia nasze strategiczne podejście, a także nasze wyniki w zakresie zarządzania, ochrony środowiska i efektywności społecznej w całym naszym łańcuchu wartości. Nasz raport, zgodny z globalnymi standardami i wymogami, przedstawia nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jako podróż i wspólną odpowiedzialność, która wymaga współpracy, partnerstwa i aktywnego udziału różnych interesariuszy.