Wybierz swój region i język

Menu

Power Supply Chain Management

Zasoby dla dostawców

Nasza droga do transformacji

Razem dokonujemy wielkich postępów w ramach wspólnego zaangażowania na rzecz rozwoju ekologicznej przyszłości energetycznej dostępnej dla wszystkich. Od momentu zmiany struktury organizacyjnej Hitachi Energy zmierzamy do transformacji naszego środowiska cyfrowego w celu uproszczenia, ulepszenia i zharmonizowania naszych procesów i narzędzi. Nasz program transformacji będzie miał wpływ na wiele naszych systemów operacyjnych w miarę przechodzenia do jednego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), dając nam możliwość zwiększenia elastyczności, skuteczniejszej pracy wspierającej nasz model operacyjny i wzmocnienia współpracy z naszymi dostawcami i partnerami.

Nasz program transformacji cyfrowej zostanie wdrożony w kolejnych dwóch latach. Będziesz otrzymywać korespondencję, gdy konieczne będzie podjęcie działań, aby zapewnić płynne przejście. W razie jakichkolwiek pytań i w celu uzyskania wsparcia można się skonsultować ze swoją osobą do kontaktów w firmie Hitachi Energy. Cenimy Cię jako naszego partnera i dziękujemy za stałą współpracę z nami w celu przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.