Wybierz swój region i język

Menu

Wierzymy, że różnorodność i współpraca sprzyjają tworzeniu najlepszych innowacji

Zrównoważony rozwój jest możliwy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu pracowników.

Promujemy kulturę integracji i tworzymy środowisko, w którym wszyscy nasi pracownicy mogą się rozwijać i dawać z siebie wszystko.

Naszym zdaniem wymaga to podejścia w pełni uwzględniającego różnorodność.

Zachęcamy naszych pracowników do zdobywania wiedzy przez całe życie i wierzymy, że różnorodność i współpraca stanowią podstawę najlepszych innowacji.

Hitachi Energy – postęp w dziedzinie zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich

Rozwijamy światowy system energetyczny, aby był bardziej ekologiczny, elastyczny i bezpieczny. Jako pionierski lider technologiczny współpracujemy z klientami i partnerami, aby zapewnić opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju przyszłość energetyczną obecnym i przyszłym pokoleniom. 

Nasze zobowiązanie wobec ludzi

Dążymy do zerowego wskaźnika obrażeń ciała i wskaźnika zwolnień lekarskich powyżej górnego kwartyla

Jako dostawcy infrastruktury o kluczowym znaczeniu jesteśmy dumni z pracy, jaką wykonuje nasz zróżnicowany zespół pracowników na co dzień. Zdrowie jest naszym najwyższym priorytetem i należy o nie dbać wszędzie, także poza ścianami naszych biur i fabryk. Wspieramy odporne, inkluzywne i bezpieczne środowisko pracy, aby chronić naszych pracowników, zachować ciągłość biznesową i przygotować się na nowe standardy pracy.

Jako organizacja przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa i pomagamy naszym pracownikom w zachowaniu dobrego zdrowia. Nasze cele na rok 2030 obejmują zerowy wskaźnik obrażeń ciała i wskaźnik zwolnień lekarskich powyżej górnego kwartyla, co będzie możliwe dzięki zastosowaniu rygorystycznej oceny ryzyka i wprowadzeniu szkoleń, tal aby nasi pracownicy mogli się czuć bezpiecznie i osiągać jak najlepsze wyniki.

Dążymy do stworzenia kultury zdobywania wiedzy przez całe życie.

Ten cel uda się nam osiągnąć, wprowadzając nawyk codziennego uczenia się, nie tylko poza wykonywanymi w pracy obowiązkami, ale także w ich trakcie. Zapewniamy światowej klasy ścieżki edukacyjne dla liderów, promujemy rozwój kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji wymaganych na różnych stanowiskach pracy.

Ważną częścią naszej struktury zdobywania wiedzy są szkolenia na żądanie, które oferujemy na przykład za pośrednictwem takich programów, jak Power your Learning, Collaborative Learning i Power+ dla nowych talentów. Równie ważne są działania budujące kulturę i zmieniające nastawienie, takie jak w ramach programów Learning Agility (umiejętność uczenia się), Interrupting Unconscious Bias (przełamywanie nieuświadomionych uprzedzeń), Health Resilience (odporność organizmu) czy Power Your Leadership (silne przywództwo).

Zwiększenie liczby kobiet wśród naszych pracowników z 19% do 25% do 2025 r.

Uwzględniamy różnorodność, równość i otwartość ze wszystkimi naszymi praktykami i zasadami, a ponadto wspieramy kobiety poprzez globalne platformy i w ramach naszego programu Female Talent Development Program (program rozwoju dla utalentowanych kobiet).

Wyznaczyliśmy jasne cele dotyczące rekrutacji i rozwoju kobiet na stanowiskach kierowniczych, aby do 2025 roku zwiększyć ich liczbę z 19% do 25%.
Our commitment to Human Rights

Nasze zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka

Zrównoważony rozwój do roku 2030 to nasz plan strategiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju. Opiera się na czterech filarach: Nasza strategia opiera się na celach zrównoważonego rozwoju ONZ, a do każdego filaru zostały przyporządkowane cele cząstkowe, na których opieramy naszą działalność, aby przyczyniać się do tworzenia wartości społecznej, ekologicznej i ekonomicznej.

Wierzymy, że aby tworzyć przyszłość energetyczną opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju, musimy stawiać dobro ludzi na pierwszym miejscu. Firma Hitachi Energy zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka w swoim łańcuchu wartości, co znajduje odzwierciedlenie w jej kodeksach postępowania i zasadach.

Więcej informacji o naszych pracownikach