Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Energy General Terms and Conditions of Purchase (GTC)

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu firmy Hitachi Energy stanowią ramy umowne, na podstawie których prowadzimy interesy z naszymi dostawcami. Ogólne warunki zakupu firmy Hitachi Energy dotyczą wszystkich zamówień składanych przez Hitachi Energy Ltd i jej spółki zależne. 

Wersja globalna (EN)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1), język angielski

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy

Globalna wersja standardowa

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1 )

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Wersja obowiązująca w danym kraju

Australia    

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (2023-4, Australia)

Brazylia

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług firmy Hitachi Energy (2023-2, Brazylia)

Indie

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Indie)

Irlandia

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Irlandia)

Japan 

Hitachi Energy General Terms and Conditions for Purchase of Good and/or Services  (2023-1 Japan) 

Nowa Zelandia

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-4, Nowa Zelandia)

Polska

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Polska)

Arabia Saudyjska

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Arabia Saudyjska)

Korea Południowa

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Korea Południowa)

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Wielka Brytania

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Wielka Brytania)

Stany Zjednoczone

Ogólne warunki zakupu dóbr i usług Hitachi Energy (2023-1, Stany Zjednoczone)

Ogólne warunki zakupu związanego z projektem Hitachi Energy

Globalna wersja standardowa

Ogólne warunki zakupu dóbr zaprojektowanych w ramach projektu firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu usług dla zakładów firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu usług inżynieryjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Wersja obowiązująca w danym kraju

Australia

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-4, Australia) 

Brazylia

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-2, Brazylia)

Niemcy

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Niemcy) 

Indie

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Indie)

Włochy

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Włochy) 

Arabia Saudyjska

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Arabia Saudyjska) 

Turcja

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Turcja) 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ogólne warunki zakupu w zakresie robót budowlanych i prac instalacyjnych firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy

Globalna wersja standardowa

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy, harmonogram rozwiązań w chmurze i załącznik dotyczący przetwarzania danych (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy, harmonogram dot. sprzętu (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy, harmonogram dot. licencji na oprogramowanie (norma 2023-1)

Wersja obowiązująca w danym kraju

Włochy

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Włochy)

Brazylia

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy (norma 2023-1, Brazylia)

Ogólne warunki zakupu rozwiązań IT firmy Hitachi Energy, sprzedawcy

Globalna wersja standardowa

Ogólne warunki zakupu rozwiązań IT firmy Hitachi Energy, sprzedawcy (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy, sprzedawcy, harmonogram dot. sprzętu (norma 2023-1)

Ogólne warunki zakupu w ramach zaopatrzenia IT firmy Hitachi Energy, sprzedawcy, harmonogram dot. licencji na oprogramowanie (norma 2023-1)

Wersja obowiązująca w danym kraju

Francja

Ogólne warunki zakupu rozwiązań IT firmy Hitachi Energy, sprzedawcy (norma 2023-1, Francja)

Włochy

Ogólne warunki zakupu rozwiązań IT firmy Hitachi Energy, sprzedawcy (norma 2023-1, Włochy)

Brazylia

Ogólne warunki zakupu rozwiązań IT firmy Hitachi Energy, sprzedawcy (norma 2023-1, Brazylia)

Wygasłe wersje